Arkivnyhed - Kan være forældet

Budgetaftale styrker kernevelfærd og sikrer Københavns fremtid

Et stort flertal af partier på Københavns Rådhus er blevet enige om budgettet for næste år.

Et flertal af partier på Københavns Rådhus indgik onsdag aftale om byens budget for næste år. Aftalen sikrer minimumsnormeringer til børn i byens daginstitutioner, en massiv investering i byens socialt udsatte og mere omsorg til byen ældre.

Som en del af budgetaftalen blev partierne også enige om at arbejde videre sammen med staten om at etablere øen Lynetteholm med tilhørende metro og vej i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Med i aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad.

”Jeg er glad og stolt over, at så bred en kreds af partier vil være med til at tage ansvar og sikre, at vi løfter velfærden for vores børn, udsatte og ældre – og at København også i fremtiden kan udvikle sig som den by, vi elsker: Som en enestående hovedstad med en lang grøn kystlinje mod sund og havn, og som en af verdens bedste byer at bo i”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Et løft i velfærd

Budgettet indeholder en historisk stor investering i at sikre flere voksne i byens børnehaver og vuggestuer. I alt afsættes næsten 450 millioner kroner over fire år til minimumsnormeringer. Det vil betyde, at der højst vil være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne allerede fra 2022 – regeringen har først stillet minimumsnormeringer i udsigt fra 2025. På skoleområdet gives der, alene for at følge med byens stigende børnetal, planlægningsbevilling til hele to nye folkeskoler på Amager og i Nordhavn, og til nye skolebygninger til udskoling på Nørrebro og i Valby.

Der er også afsat 344 millioner over fire år til en social investeringsplan, der skal give socialområdet et massivt løft med flere sagsbehandlere og bedre hjælp til udsatte børn og udsatte voksne samt bedre service til borgere med handicap og sindslidelse. For at sikre bedre omsorg for byens ældre afsættes der blandt andet over fire år 28,6 millioner kroner til at forebygge mistrivsel og ensomhed på byens plejehjem, og der afsættes penge til at opretholde serviceniveauet på praktisk hjælp i hjemmet og kvaliteten på mad til hjemmeboende ældre og ældre på plejehjem.

En grøn by med plads til københavnerne

Som en del af budgettet har parterne aftalt, at København sammen med staten skal arbejde videre med at etablere øen Lynetteholm mellem Nordhavn og Refshaleøen, der skal sikre plads til 35.000 københavnere. Partierne har aftalt, at de vil arbejde for mere metro, og for, at der bygges en Østlig Ringvej i en sænketunnel i Øresund ud for Amager Strand, så Amager Fælled og Amager Strandvej holdes fri for byggeri. En ny metrolinje over havnesnittet skal sikre, at der også fremover er plads til københavnerne i metroen, mens ringvejen vil sikre, at bilerne ledes væk fra bymidten. 

Partierne har aftalt, at der stilles en garanti på 400 millioner kroner til et langt, grønt kystlandskab på Lynetteholm ud mod Øresund på størrelse med Københavns største park, Valbyparken, og at miljø og klima skal skånes i anlægsfasen. Der er afsat midler til at inddrage konkrete borgerønsker og -forslag, der kommer i forbindelsen med den offentlige høring om anlægsloven for Lynetteholm.   

Der er også sat 75 millioner kroner af til nye cykelinitiativer og sikre skoleveje, samt midler til at udvikle Middelalderbyen med færre biler og flere grønne byrum. Desuden lægges der op til, at der gives midler til en række initiativer til en grønnere by, herunder til at sikre biodiversitet og til borgerdrevne, lokale grønne projekter.

Endelig afsættes der 79 millioner kroner til at etablere landstrøm til krydstogtsskibe ved Ocean Kaj og Langelinie, heraf de 77 millioner som lån.

Hjælp til erhvervsliv i corona-krise

Partierne rækker også en hjælpende hånd til Københavns oplevelseserhverv, som er hårdt ramt af udeblevne turister. Blandt andet afsættes der syv millioner kroner årligt i fire år til at genoprette og udvikle turismen i København, herunder til at gøre turismen mere bæredygtig. Der afsættes også knap seks millioner kroner hvert år i fire år til at fjerne afgifter for erhvervslivet, blandt andet for udeservering og reklameskilte mv.  og to millioner årligt i tre år til at tiltrække flere talenter og investeringer til byen.

Parterne siger om aftalen:

Socialborgmester Mia Nygaard (R):

”Det er et børnenes budget med klare radikale aftryk. Som socialborgmester er jeg særligt glad for at have sikret markante investeringer til udsatte børn. Vi skal hjælpe dem med at få et liv som deres jævnaldrende. Budgettet er et stort, første skridt på en lang rejse mod at løfte hele socialområdet.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”Ingen forældre skal have ondt i maven, når de afleverer deres børn i vuggestuen eller børnehaven, fordi der er for få voksne på stuen. For SF er den største sejr, at vi med budgetaftalen har sikret minimumsnormeringer i København - tre år tidligere end der ellers var lagt op til. Vi har også sikret ekstra støtte til udsatte børn, som fortjener bedre chancer for at klare sig godt i livet. Samtidig har vi skaffet midler til en række nødvendige indsatser - bl.a. hjælp til stressramte københavnere, renere luft i København, og mere omsorg og tryghed til de ældre på vores plejehjem”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

”Venstre sikrede, at det bliver lettere at drive virksomhed i København i en krisetid. Afgifter og gebyrer fjernes, og turisterhvervet får hjælp. Vi har også skaffet penge til kampen mod social kontrol, sikret mere tryghed for byens borgere og en række nye fodbold- og håndboldfaciliteter til københavnerne. Alt i alt stærke liberale aftryk”.

Gruppeformand Jakob Næsager (K):

”Vi får mere metro. En konservativ mærkesag i årevis bærer frugt, og vi håber på sigt at få alle bydele med. København skal fungere i hverdagen. Vi er derfor glade for, at normeringerne bliver bedre for børnene, og at både børn og voksne med handicap får en bedre hverdag”.

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF):

”DF sagde, at vi ville sætte kraftig turbo på mange års forsømmelser for handicappede, udsatte og hjemløse. Desuden turbo på en markant forbedring for beboere på plejehjem. Begge dele lykkedes med et fantastisk resultat”.

Gruppeformand Kåre Traberg Smidt (Fremad):

”FREMADs ene mandat gik benhårdt til budget21 på at sikre Københavns teaterscenes kvalitet ved at finde finansiering til Teater Sort/Hvid og Husets Teater i de næste fire år. Det lykkedes, samtidig med at vi sikrede en grønnere erhvervsby og større indsats for de udsatte”.

For yderligere kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S), via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

Socialborgmester Mia Nygaard (R), via pressechef Thomas Søie Hansen, 2052 9786

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), via kommunikations- og pressechef Thomas Brahm, 2942 2549

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), via pressechef Claus Bøggild, 2282 8437

Gruppeformand Jakob Næsager (K), 2348 8012

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF), 6010 1034

Gruppeformand Kåre Traberg Smidt (Fremad),  3111 0200

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V