Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Bredere stier og mere lys skal forbedre trafiksikkerheden på Damhusdæmningen

Den 20. september skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et projekt, der skal gøre gå- og cykelturen på Damhusdæmningen bedre og mere sikker. Projektet indeholder også forslag om skybrudssikring.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen håber på politisk opbakning.

Den befærdede Damhusdæmning, der skiller Damhusengen og Damhussøen, skal forbedres. I hvert fald hvis det står til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). Den 20. september skal hun og resten af Teknik- og Miljøudvalget stemme for eller imod et projekt, der skal gøre dæmningen mere sikker og fremkommelig.

Damhusdæmningen er et knudepunkt og en del af supercykelstisystemet, som hver dag bruges af rigtig mange københavnere og pendlere udefra, der skal til og fra job, skole og fritidsaktiviteter. Den store trafik er en udfordring, fordi de nuværende stier ikke er brede nok. Det skaber uhensigtsmæssige og til tider utrygge situationer. Derfor skal trafiksikkerheden forbedres. Jeg håber, udvalget er enige.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester

Konkret skal dæmningen forbedres ved at både gang- og cykelsti udvides i bredden og adskilles med en midterrabat. Der etableres mere belysning, til- og frakørselsforholdene optimeres, og så bliver der bygget to trædæk ud i Damhussøen, der inviterer til ophold. Derudover bliver den del af dæmningen, der over en lang årrække er sunket, rettet op til vandret. Det vil gøre Damhussøen i stand til at holde på mere vand, så engen ikke bliver oversvømmet ved skybrud. 

De mange forbedringer betyder, at dæmningen bliver 2,6 meter bredere, end den er i dag. Udvidelsen kræver, at der fældes 28 piletræer ud mod engen. Som erstatning plantes der 32 nye piletræer. Seks ud af de 28 træer, som skal fældes, er så gamle, at de snart dør uanset. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at syv træer er egnet som yngle- eller rastestedet for flagermus. Derfor vil forvaltningen inden fældning undersøge, om der lever flagermus i træerne. Gør der det, bliver der etableret tilsvarende levesteder for flagermus i andre træer i området. De eksisterende træer ud mod Damhussøen berøres ikke af projektet. 

Projektforslaget er blevet til med input fra Vanløse Lokaludvalg. Derudover har en række lokale interessenter og borgere medvirket i forundersøgelsen. 

Jeg er glad, at forvaltningen har lyttet til lokale stemmer, så vi står med et projekt, der er stor opbakning til. Det er naturligvis ikke optimalt, at vi skal fælde 28 piletræer, som er karakteristiske for området, men jeg er rigtig glad for, at der er lagt op til at plante 32 nye piletræer, så området bevarer sit kendetegn.
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, forventes arbejdet at begynde midt i 2022 og være afsluttet i begyndelsen af 2023.

Fakta: Sådan skal Damhusdæmningen forbedres

Projektforslaget, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til d. 20. september, indeholder en lang række forbedringer for Damhusdæmningen: 

  • Gang- og cykelsti udvides og adskilles med midterrabat. Den dobbeltrettede cykelsti, som er en del af supercykelstien Albertslundruten, bliver tre meter bred, mens gangstien bliver 2,8 meter bred. 
  • Der etableres yderligere belysning langs dæmningen. 
  • Til- og frakørselsforholdene optimeres. 
  • Der bliver bygget to trædæk ud i Damhusøen, som inviterer til ophold. 
  • Den del af dæmningen, der over en lang årrække er sunket, bliver rettet op til vandret. Det gør Damhussøen i stand til at holde på mere vand, så engen ikke bliver oversvømmet ved skybrud. 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V