Arkivnyhed - Kan være forældet

Borgmester stolt af Københavns afgangselever: ”De trækker hele landsgennemsnittet op”

Der er fald over hele linjen i resultaterne fra afgangselevernes eksamener, efter de for første gang siden corona-nedlukningerne var oppe på vanlig vis. Men København ligger mærkbart over landsgennemsnittet, viser de nye opgørelser fra ministeriet.

Folkeskolens afgangseksamen er tilbage som vi kendte den før COVID-19. Afgangseleverne i folkeskolernes 9. klasser skal igen vise, hvad de kan ved eksamensbordet. Det er slut med at veksle en evt. dårlig prøvekarakter til en bedre standpunktskarakter, sådan som det var muligt ved eksamen i 2020, -21 og -22.

Og det kan ses i årets afgangsresultater, der forrige uge blev offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet. Karaktergennemsnittet for eleverne på Københavns 72 folkeskoler og specialskoler er faldet sammenlignet med COVID-19-årgangene, men ligger alligevel en smule højere end i 2019, og faldet var ventet, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K), for afgangsholdet i år er den første årgang siden 2019, der ikke er omfattet af de lempeligere prøvekrav.

-Så det er glædeligt at se, at resultaterne stadig går frem, sammenlignet med normalniveauet inden corona-nedlukningerne. Det er jo en årgang, der har tilbragt store dele af 6.- og 7.-klasse med hjemmeundervisning bag Teams-skærmen, hvilket har kostet dyrt på deres fællesskaber og trivsel. Så det er flot at de alligevel viser fremgang sammenlignet med årgangene inden corona, siger han

Sammenligner man resultaterne fra København med alle afgangselever i hele Danmark giver de københavnske 9.-klasse elever deres jævnaldrende baghjul.  Her ligger eleverne fra københavner-skolerne nemlig 0,3 karakterpoint højere end landsgennemsnittet.

- Det er jo superflot, at københavner-eleverne ligger højere end resten af landet. Eleverne i København er jo med til at trække hele landsgennemsnittet op. Det er jeg stolt af, siger Jakob Næsager.

Færre bestod afgangseksamen

Dykker man længere ned i tallene, kan man se, at der ved årets afgangseksamen er en markant lavere andel af elever i København der får mindst 2 i dansk og matematik, som er kravet for at kunne komme ind på en ungdomsuddannelse. Faldet ses både i forhold til afgangseksamen i 2019 og i forhold til de tre skoleår påvirket af COVID-19.

Inden pandemien var det godt 93% af en årgang, der bestod afgangseksamen, og i de tre år med COVID-19-eksamensformerne kom tallet helt op over 97%. Men i år er det lige under 90%. Faldet gælder især for elever med kortuddannede forældre, hvor det er under 72% af eleverne hvis forældre har grundskole som højeste niveau, der opnår 2 i matematik og dansk.

COVID-19 eksamensårene ser dermed ud til at have holdt hånden under en gruppe elever, som måske ikke kan få så meget støtte hjemmefra til at klare sig godt, når viden skal veksles til en sikker præstation ved eksamensbordet i 9. klasse. Og selvom faldet var ventet, er det alligevel bekymrende, siger børne- og ungdomsborgmesteren.

- Der er en gruppe elever her, der kan have haft gavn af muligheden for at lade standpunktskarakteren trække deres gennemsnit op. Vi kunne se, at flere fik en afgangseksamen, der gav dem mulighed for at komme ind på en ungdomsuddannelse, som er adgangsbilletten til et aktivt liv, hvor man kan forsørge sig selv, så det er trist at se, at de igen har svært ved at få et godt resultat, når de forlader folkeskolen, siger børne- og ungdomsborgmesteren.

Dansk ned - engelsk op – matematik ned

Opgørelsen viser også, at afgangseleverne i København - i lighed med resten af landet - er gået markant tilbage i dansk læsning og i retskrivning - både i forhold til afgangseksamen inden COVID-19 og i forhold til de tre skoleår påvirket af pandemiens nedlukninger.I mundtlig engelsk går eleverne i København frem i forhold til afgangseksamen i 2019, (men stadig lidt tilbage i forhold til sidste skoleår) og præsterer nu væsentlig bedre end Aarhus og hele landet. I matematik præsterer eleverne i København i år markant dårligere end eleverne i Aarhus, som er den kommune, København bedst kan sammenligne sig med.

-Her er et klart forbedringspunkt og det er noget vi arbejder med. Vi skal selvfølgelig sikre, at eleverne oplever ensartethed i den måde, de undervises på af lærerne på de forskellige klassetrin, så matematik ikke bliver sværere, end det behøver at være, siger Jakob Næsager.

Mange elever i folkeskolen kan opleve udfordringer i matematik især i forbindelse med overgangene mellem de forskellige klassetrin, og de københavnske skoler er aktuelt i gang med to særlige indsatser, der opkvalificerer skolernes matematiklærere, så de kan skabe bedre sammenhæng i både arbejdsformer og centrale matematiske begreber, så der er ensartethed mellem det, eleverne lærer på et klassetrin og det, de skal lære på det næste. Lærerne uddannes også i metoder, der støtter elevernes samarbejde i makkerpar i matematik - noget, der både øger elevernes læring og trivsel.

+ link til aflæggerbordsnotat på BUU-mødet i oktober.

FAKTA To særlige indsatser skal løfte københavnske elever i matematik

Forskning viser, at systematisk samarbejde i matematikundervisningen er en vigtig faktor i elevernes faglige udvikling. Med en bevilling fra A.P.Møller Fondens folkeskoledonation har afsætter Københavns Kommune godt ni millioner kr. til to nye store matematikindsatser:

  • Sammenhæng gennem undersøgende matematikundervisning – skal skabe bedre sammenhæng mellem overgangene i de forskellige klassetrin, hvor der ofte kan opstå skift i lærere, så eleverne oplever bedre mening mellem arbejdsformer og centrale matematiske begreber.
  • Systematisk klassekammerat hjælp – er en undervisningstilgang, der er udviklet af Københavns Professionshøjskole. Den skal støtte elevernes samarbejde i makkerpar i matematematik og bidrage til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, som både øger læringen og trivslen.

Indsatserne er udvalgt på baggrund af dialoger med Københavns Lærerforening, Skolelederne Københavns Kommune, Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning og tilbagemeldinger fra byens matematikvejeledere.

FAKTA I år efter COVID-19 med almindelig afgangseksamen for elever i folkeskolens 9. klasse

I skoleåret 2019/20 blev folkeskolens prøver aflyst og elevernes afsluttende standpunktskarakterer blev ophævet til prøvekaraktererI skoleårene 2020/21 og 2021/22 blev folkeskolens prøver delvist aflyst.

I 9. klasse blev der afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, og matematik samt engelsk. Resterende prøver i 9. klasse blev aflyst.

  • For de aflyste prøver fik eleverne, ligesom i skoleåret 2019/20, ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.
  • For de afholdte prøver fik eleverne ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end den opnåede prøvekarakter.

På grund af ændringerne kan data fra årene 2019-, -21 og -22 ikke sammenlignes direkte med resultater før og efter COVID-19.

Kontakt

Pressetelefonen Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.