Arkivnyhed - Kan være forældet

Borgerrådgiverens Beretning 2022

Borgerrådgiveren har afgivet sin beretning og konstaterer stigende klagetal og huller i retssikkerheden.

Selvom mange sagsområder i Københavns Kommune har et fint niveau for borgerbetjening og retssikkerhed, viser Borgerrådgiverens årlige opgørelse, at niveauet i flere sager end tidligere er utilfredsstillende. Det giver anledning til bekymring, konkluderer Borgerrådgiveren i sin beretning for 2022.Borgerrådgiveren modtog 1.077 henvendelser i beretningsåret 2022. Det er en stigning på 28 % i sammenligning med året før. Tæt på ni ud af ti henvendelser handler om borgerens stilling og retssikkerhed.I 65 % af henvendelserne var kommunens forvaltninger enige i, at der var sket fejl eller havde været utilstrækkelig borgerbetjening – det er den højeste andel siden 2018.I 93,6 % af de sager, borgere og virksomheder henvendte sig til Borgerrådgiveren med, blev deres problem helt eller delvist løst.Borgerrådgiveren beskriver via eksempler i beretningen, hvordan borgerne oplever kommunen og kommer med anbefalinger til, hvordan kommunen kan sætte ind, hvis borgerne skal mærke forbedringer.”Retssikkerheden er på plads mange steder i kommunen, men der er huller. Desværre er det ikke altid, lovgivningen og de politiske og administrative målsætninger bliver overholdt, og det mærker borgerne. De oplever for eksempel, at de ikke får den hjælp, de er berettiget til, at de mister konkrete muligheder, de burde have haft, eller at de taber tillid til kommunen eller oplever at skulle kæmpe imod et system. Der er flere, der klager, og samtidig flere, der har noget at klage over. Det er bekymrende, men der er flere måder at tage fat, så udviklingen kan vendes”, siger borgerrådgiver Johan Busse.Borgerrådgiveren anbefaler, at forvaltningerne løbende stiller spørgsmål til eget kvalitetsniveau, og at borgernes feedback bliver anvendt konsekvent og konstruktivt til at skabe læring. Desuden anbefaler Borgerrådgiveren, at kommunen ledelsesmæssigt styrker sit fokus på retssikkerhed og sikrer anerkendelse af erfaring og faglighed hos kommunens medarbejdere.Laura Rosenvinge (A), forperson for Borgerrådgiverudvalget, udtaler:

”Vi tager Borgerrådgiverens bekymring meget alvorligt, og det er klart, at vi i Borgerrådgiverudvalget vil gøre alt, hvad vi kan, for at følge op. Opsamlingen af borgernes feedback giver nyttig viden. Og selvfølgelig skal vi reagere, når der er en stigning i antal klager og ikke mindst i antallet af berettigede klager. Vi skal have fokus på og værne om fagligheden og retssikkerheden på alle planer i kommunen. Det er og skal være bærende værdier. På den positive side tæller det, at det problem, en borger eller virksomhed stod med, blev helt eller delvist løst i 93,6 % af de sager, der kom ind til Borgerrådgiveren. Det vidner om et godt og målrettet samarbejde mellem Borgerrådgiveren og kommunens forvaltninger og om, at kommunens mange dygtige medarbejdere ønsker at gøre det godt. Vi kan ikke undgå fejl, men vi skal være gode til at rette op, og det vidner de 93,6 % om, at vi er. Det vil jeg gerne kvittere for”.Borgerrådgiverudvalget har den 15. maj 2023 taget beretningen til efterretning og sendt den videre til Borgerrepræsentationen via Økonomiudvalget.Læs Borgerrådgiverens Beretning 2022

 

Borgerrådgiveren

Tietgensgade 31A

1704 København V

Gå til klageblanket (log på med MitID, udfyld og send digitalt)

E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk

Almindelig e-mail sendes ikke krypteret. Vi foreslår derfor, at du skriver sikkert til os (via Digital Post), hvis du sender oplysninger, som bør beskyttes, fx dit cpr-nr. eller oplysninger om private forhold.

Åbningstider

Mandag-fredag kl. 10-15 (eller efter aftale)
Onsdag dog lukket for telefonisk henvendelse.