Arkivnyhed - Kan være forældet

Børnenormeringer: Marginalt flere hænder i Københavns børnehaver

Der er kommet lidt flere voksne pr. barn i børnehaverne i København sammenlignet med tidligere år, viser nye tal for børnenormeringer fra Danmarks Statistik.

I 2022 var der i gennemsnit 5,6 børn pr. voksen i Københavns børnehaver. Det viser opgørelsen fra Danmarks Statistik, som netop er blevet offentliggjort. Det er en forbedring fra 2021, hvor normeringen var 5,7. I vuggestuerne lå normeringstallet på 2,9 i 2022, og dermed fastholdes tallet fra året før.

Københavns Kommune har indført bedre normeringer to år før resten af landet. Det vil sige, at fra 2022 har der i københavnske daginstitutioner i gennemsnit været 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuer og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaver målt over et år. Og de nye tal fra Danmarks Statistik viser, at København samlet set lever op til de højere krav for normeringer.

Sammenlignet med resten af landets kommuner ligger København på linje med landsgennemsnittet, når det kommer til normeringer i både børnehaver og vuggestuer.

Københavns Kommune ligger på linje med landsgennemsnittet for normeringer både i børnehaver og vuggestuer.

Hvordan tiltrækker Københavns Kommune voksne til daginstitutionerne

Børne- og Ungdomsforvaltningen gør en stor indsats for at rekruttere og fastholde medarbejdere til daginstitutionerne. 

Tiltag til rekruttering af personale

 • Attraktive vilkår og løn

  Pædagogisk personale tilbydes en god løn, hvilket fremhæves i stillingsannoncer - særligt målrettet de nyuddannede, da de også får et rekrutteringstillæg efter 1 år.

 • Fastholdelse af erfarent personale

  Kontinuitetsbonus til pædagoger med +4 års erfaring i kommunen samt attraktive seniorordninger og andre aftaler for at bevare erfarent personale.

 • Opkvalificering og kompetenceudvikling

  Prioritering af kompetenceudvikling gennem budget 2023 med over 177 millioner kroner over fire år samt mulighed for merituddannelse til pædagogmedhjælpere og andre med andre uddannelser.

 • Introkurser til nye medarbejdere

  Introkurser i samarbejde med Københavns Professionshøjskole fokuserer på praktisk viden om børns udvikling, sprog og leg.

 • Satsning på ledelse

  Særlig lederuddannelse for dagtilbudsledere for at sikre et stabilt arbejdsmiljø og fast personalegruppe.

 • Koordineret rekruttering

  Lige nu kører et pilotprojekt, hvor interesserede kan ringe til en hotline og få anvist et job i en daginstitution. Læs mere.

Pressekontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningens pressetelefon

Modtager ikke sms