Arkivnyhed - Kan være forældet

Børne- og Ungdomsudvalget vil allerede i 2024 have en køreplan for bedre skoletoiletter

På flere af byens folkeskoler bliver elever ikke mødt af rene og pæne toiletter, når trangen melder sig. Det vil alle partier i Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune nu have en løsning på.

En trivselsmåling viser, at eleverne i nogle tilfælde holder sig i løbet af skoledagen. Det kan både påvirke deres koncentration og indlæring, men kan også have mere langtrækkende sundhedskonsekvenser. 

Det vil et enigt Børne- og Ungdomsudvalg dog lave om på nu.  

Udvalget besluttede på udvalgsmødet onsdag d. 1. februar at bestille et notat i forbindelse med budget 2024, der skal sikre ordentlige toiletforhold på byens skoler.  

Notatet indeholder en kortlægning af toiletforholdene, der allerede skal udarbejdes i 2024 samt en flerårig pulje til at forbedre skoletoiletterne. 

Dels skal der være midler til at ændre de toiletter, hvor indretningen er uhensigtsmæssig. Det kan for eksempel være pga. en papirdispenser, der hænger over toilettet, så det drypper ned på brættet, når eleverne skal tørre deres hænder.  

Derudover er der et ønske om at åbne toiletbåse, hvor dør og vægge ikke går helt fra gulv til loft, ændres til lukkede båse, da en del elever kan være utrygge ved, at andre kan filme dem med en mobiltelefon, mens de er på toilettet. 

Børne – og Ungdomsudvalget ønsker også, at der er midler til at lære eleverne om god toilet-adfærd, så toiletterne fremstår rene og pæne hele skoledagen.   

Endeligt ønsker politikerne at etablere helt nye toiletter på de skoler, hvor der er mangel på toiletter. 

Beslutningen glæder børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, der udtaler sig på vegne af hele Børne- og Ungdomsudvalget. 

Børns trivsel er forudsætningen for, at de lærer og udvikler sig i skolen. Det er klart, at når børn holder sig en hel dag, fordi de ikke bryder sig om at gå på toilettet, trives de ikke. Derfor er vi i Børne- og Ungdomsudvalget enige om, at vi vil finde penge i budgettet for 2024, der skal forbedre toiletforholdene på skolerne. Midlerne skal primært gå til de skoler i byen, der trænger mest. Kortlægningen over toiletforholdende kan sikre, at de rigtige skoler får de mest gennemgribende forbedringer, fortæller Jakob Næsager.   

Forhandlingerne om budgettet for 2024 starter i efteråret 2023.  

Kontakt

Dianna Simonsen Smith

Pressekonsulent

Børne- og Ungdomsforvaltningen