Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at arbejde videre med at dele Harrestrup Å Skole op i tre selvstændige skoler

På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget onsdag den 12. juni besluttede et enigt udvalg at arbejde videre mod en opsplitning af skolen til tre selvstændige skoler.

I de seneste måneder har der været en såkaldt administrativ høring af muligheden for at dele Harrestrup Å Skole op i tre selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse.  

Skolebestyrelsen, elever, medarbejdere, lokaludvalg og faglige organisationer har afgivet høringssvar, og langt størstedelen af svarene bakker op om at forsætte arbejdet henimod en opdeling. 

- Småt er ofte godt, og nærhed skaber ofte tryghed. Derfor er jeg også meget enig i de fleste høringssvar, om at Harrestrup Å Skole er blevet for stor med op til ti spor på tre matrikler. Jeg bakker derfor fuldt og helt op om indstillingen, om at den store Harrestrup Å Skole skal blive til tre mindre skoler. Det var oprindeligt også det konservative ønske, siger Jakob Næsager, Børne- og ungdomsborgmester  

Det er hensigten, at de nuværende afdelinger af Harrestrup Å Skole – afdeling blå og grøn - vil blive to selvstændige indskolingsskoler med elever fra 0.- til 5.-klasse. Mens den nye skole på Torveporten vil blive en ren udskolingsskole med elever fra 6.- til 9.-klasse. 

- Jeg er glad for mindre enheder, som giver børn, forældre og medarbejdere tryghed i maven og en følelse af mere nærhed mellem hinanden. Derfor går vi konservative ind for en løsning, hvor skolen skal splittes op, fortæller børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, Konservative.   

Næste skridt 

Næste skridt er at sende sagen i en offentlig høring. Det vil ske fra den 14. juni. Det er i sidste ende Borgerrepræsentationen, der på sit møde den 10. oktober endeligt beslutter, om Harrestrup Å Skole skal splittes op eller fortsætte i sin nuværende form.  

Hvis Borgerrepræsentationen følger Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling, så vil der i efteråret 2024 blive sat gang i en dialog med skolebestyrelsen om den fremtidige organisering frem mod, at beslutningen kan træde i kraft fra skoleåret 2025/2026. 

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.