Arkivnyhed - Kan være forældet

Børne- og ungdomsborgmesteren byder indsats for at få flere børn i daginstitution velkommen

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at alle børn fra udsatte områder skal i et obligatorisk læringstilbud.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at alle børn, der bor i udsatte byområder, skal være tilmeldt et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen, når de er fyldt et år, hvis de ikke er i dagtilbud allerede.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen byder indsatsen for at få flere børn i daginstitution velkommen.

“Den nyeste forskning viser, at de første år af ens liv er altafgørende for, hvor godt man klarer sig. Her gør dagtilbud en kæmpe forskel. Og derfor er det et stort problem, at fx 21 procent af børn fra Tingbjerg mellem 1-5 år ikke er i et dagtilbud, hvor børnene bliver stimuleret sprogligt, motorisk og socialt, og derfor kan starte i skole på lige fod med deres kammerater fra mere ressourcestærke familier. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan få børn i et læringstilbud 25 timer om ugen, hvis deres forældre ikke selv har fået dem i et dagtilbud”.  

Den ny aftale betyder, at børn fra udsatte byområder, skal gå i et læringstilbud på 25 timer om ugen, hvis de ikke er tilmeldt et dagtilbud, inden de er fyldt et år. Hvis barnet ikke er i læringstilbuddet, mister forældrene børneydelsen.

Jesper Christensen er glad for, at man har fået redskaber til at hjælpe en del af de børn, der har brug for det, men håber, at førsteprioriteten stadig vil være at få børnene i dagtilbud.

“Jeg så gerne, at der blev landet en model, der gjaldt hele byen, og ikke kun børn fra familier i de udsatte områder. Derfor foreslog Socialdemokratiet for et år siden automatisk opskrivning, hvor alle børn uanset bopæl bliver skrevet op til en daginstitution på linje med, at vi også har automatisk opskrivning til den lokale folkeskole. Derfor skal vi heller ikke glemme det opsøgende arbejde i de udsatte områder. Det er langt bedre, at forældrene selv indser, hvordan en daginstitution kan være til stor gavn for deres børn. Men det er godt, at vi nu også har muligheden for at sende dem i et obligatorisk tilbud” siger Jesper Christensen.

Fakta om obligatorisk læringstilbud

Ændringer om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft den 1. Juli 2019

 

Forældrene skal sikre, at barnet og begge forældre deltager i de intensive og målrettede forløb, der skal understøtte barnets danske sprog og generelle læ- ringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier.

 

Barnet optages i det 25 timers obligatoriske læringstilbud og benytter dette i 25 timer. Der må ikke over en periode være væsentlige afvigelser fra de 25 timer, hvis dette ikke skyldes undskyldelige omstændigheder.

 

Det obligatoriske læringstilbud er ikke i sig selv et dagtilbud. Læringstilbuddet foregår i et dagtilbud, men adskiller sig fra en almindelig fuldtidsplads i et dagtilbud på række punkter, blandt andet antallet af timer og krav til forældrene om at deltage i visse aktiviteter.

 

Det obligatoriske læringstilbud er gratis, men forældrene skal selv stå for de praktiske forhold, som for eksempel madpakke og bleer til barnet.

 

Sidste år foreslog Socialdemokratiet  automatisk opskrivning til dagtilbud som en model for at få flere – særligt udsatte – i dagtilbud. I dag sker det på forældrenes initiativ, og det sker stort set altid inden barnet er fire måneder. Den ordning blev foreslået suppleret automatisk opskrivning af de børn, hvis forældre ikke selv kommer på banen, inden børnene fx er seks måneder gamle, på linje med opskrivning til distriktsskolerne i dag. Det vil fortsat være forældrenes frie valg, om barnet skal passes udenfor hjemmet – dog kan der bruges forældrepålæg, hvis barnets udvikling er i fare

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon