Arkivnyhed - Kan være forældet

Biltrafik ensrettes i Sølvgade: gangtunnel skal renoveres

Gangtunnelen under Sølvgade skal renoveres de kommende seks måneder, hvilket betyder, at biltrafikken ensrettes i det meste af anlægsperioden.

Der er utætheder i den gangtunnel, der går under Sølvgade mellem Rigensgade og Kongens Have. Derfor er det nødvendigt at reparere betonen på både indersiden og oversiden af tunnelen.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vil derudover etablere fugtisolering på oversiden af tunnelen og overfladebehandling inde i tunnelen.

Arbejdet går i gang i slutningen af denne måned og ventes færdigt til maj 2022.

Renoveringen betyder, at gangtunnelen vil være spærret for passage i hele perioden, men også biltrafikken vil blive påvirket af arbejdet. Sølvgade vil blive ensrettet for biltrafik i retning fra Kronprinsessegade til Øster Voldgade, men der vil fortsat være tilgængeligt for både fodgængere og cyklister i begge retninger.

Vi får repareret utæthederne i gangtunnelen, så vi fortsat kan sikre gode forhold for de fodgængere og særligt skolebørn, der benytter den. Desværre er det også nødvendigt at inddrage vejbanen i forbindelse med arbejdet. Vi vil dog udføre arbejdet i etaper, så trafikken bliver generet mindst muligt
Henriette Hall-Andersen
Områdechef, Teknik- og miljøforvaltningen

Der forventes intet støjende arbejde om natten.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V