Arena Skole og Fritid bliver forsinket

Skolen bliver ikke klar til august 2024, fordi der har vist sig at være problemer med brandlukninger og dermed brandsikkerheden i den nye bygning.

Den nye skolebygning i Ørestad, Arena Skole og Fritid, bliver desværre ikke klar til indflytning i august 2024, som det ellers var planen. Forsinkelsen skyldes, at der er konstateret fejl på flere brandlukninger i bygningen, og de skal alle gennemgås, evt. fejl udbedres og godkendes, før skolen kan tages i brug.

Københavns Kommune kender på nuværende tidspunkt endnu ikke det præcise omfang af forsinkelsen.

Forsinkelsen får betydning for skolens elever og ansatte, der må vente med at flytte ind, ligesom foreninger, aftenskoler og kommende brugere af den nye svømmehal, idrætshal og bevægelsessal, der er på skolen, også må vente på, at bygningen er klar.

Samtlige brandlukninger i bygningens ca. 18.000 kvadratmeter skal gennemgås, og alle krav til brand og sikkerhed skal være opfyldt, inden bygningen kan tages i brug. 

Brandlukninger er sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at forhindre spredning af brand og røg gennem åbninger i vægge, gulve eller lofter i en bygning. Alle brandlukninger skal nu efterses og efterfølgende inspiceres og kontrolleres af en brandrådgiver. Dokumentationen skal herefter godkendes af en certificeret brandrådgiver for at kunne opnå en ibrugtagningstilladelse fra myndigheden Teknik- og Miljøforvaltningen.

Entreprenøren BAM Danmark har det overordnede ansvar for udførelsen af byggeriet af Arena Skole og Fritid. BAM har inddraget specialister og yderligere bemanding til kontrol og udbedring mhp. at håndtere udfordringerne og minimere forsinkelsen mest muligt. 

Fred de Jonge, BAM Danmark, er meget ked af de gener, som forsinkelsen medfører: 

"Vi har desværre opdaget problemer med nogle af brandlukningerne, og derfor bliver vi ikke klar til at overdrage bygningen, som det ellers var planlagt. Vi tager situationen meget alvorligt, og alle involverede parter er optaget af at kunne garantere 100 procent brandsikkerhed i den nye bygning”, siger han.

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning ved Byggeri København følger kontrolarbejderne og udbedringerne tæt, da det er grundlaget for at modtage en ibrugtagningstilladelse. 

”Vi beklager meget, at Arena skole og fritid bliver forsinket. Og vi er meget opmærksomme på, at det desværre medfører gener for alle, der glæder sig til at få en hverdag i bygningen. For os er det afgørende, at vi ikke åbner før, vi kan garantere for brandsikkerheden. Vi er derfor også tilfredse med, at BAM som entreprenør tager problemet meget alvorligt”, siger Mette Kilde Corfitzen, Byggeri København.

Forsinkelsen af skolebyggeriet indebærer, at Børne- og Ungdomsforvaltningen straks er gået i gang med at finde en anden løsning for skolen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har orienteret de berørte foreninger.