Arkivnyhed - Kan være forældet

Alt for få københavnere sorterer madaffald

Københavnere sorterer kun 28 procent af deres madaffald, og mange af dem, der sorterer, smider stadig for meget mad i restaffaldet. Det viser nye tal fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Gulerodsskræller, æggeskaller og resterne fra din lasagne – det er alle madrester, der skal sorteres ned i den grønne køkkenkurv. Det giver god mening, for madaffaldet bliver nemlig brugt til at lave biogas, gødning, varme og strøm. 

Sidste år sorterede Københavnerne kun 28 % af deres madaffald, og på den måde går København glip af et stort potentiale. Selv om rigtig mange er godt i gang med at sortere deres madaffald, viser tallene, at udviklingen er stagneret. Sidste år 2022 sorterede borgerne i København 14.500 ton madaffald. Året før blev der sorteret 15.000 ton madaffald. Det er langt fra den politisk vedtagne målsætning om, at 39.000 ton madaffald skal sorteres i 2024, hvilket svarer til 73 % af alt vores madaffald.

Derfor skal det nu gøres nemmere for københavnerne at sortere, lyder det fra Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod:

”Vi kan se, at mange Københavnere er kommet i gang med at sortere deres madaffald, men de får ikke det hele med. Lige nu er det kun 28 % af vores madaffald, som kommer ned i den grønne køkkenkurv. Det kan vi gøre bedre. Og så vi vil jo rigtig gerne have flere borgere i gang med at sortere. Og dem der allerede sorterer lidt, må rigtig gerne sortere mere. For alle typer madrester kan behandles i vores anlæg og blive til grøn energi,” siger hun.

Få en holder til din biospand

For at gøre det nemmere at få madaffaldssorteringen ind i dagligdagen og ind i det lille københavnerkøkken har Teknik- og Miljøforvaltningen udviklet en række løsninger. En af dem er, at københavnerne kan få en holder til deres grønne køkkenkurv.

Holderen klikkes ovenpå det almindelige affaldsstativ, der allerede hænger på skabslågen. Så kurven til madaffald kan hænge på skabslågen ved siden af posen til restaffald. Den er produceret, fordi Teknik- og Miljøforvaltningens undersøgelser har vist, at mange savner et fast sted til kurven og dermed sorterer mindre.

Holderen er gratis, lavet i 100 % genbrugsplast og kan hentes sammen med bioposer på de fleste lokale biblioteker, de 15 genbrugsstationer i Københavns Kommune eller bestilles på affald.kk.dk.

Læs om hvordan du får fat i den nye holder

Derudover er der også lavet en ny sorteringsguide hvor man kan slå op, hvordan madvarer eller andet affald skal sorteres.

Gå til den nye sorteringsguide på affald.kk.dk

Store politiske ambitioner

Et bredt flertal på Københavns Rådhus vedtog i 2018, at 39.000 ton – svarende til 73 % af alt madaffald – skal sorteres ved udgangen af 2024. Madaffaldet bliver indsamlet i Københavns Kommune og kørt til Solrød Biogasanlæg. Her bliver det omdannet til biogas og gødning. Biogassen bruges til el, varme, bygas til madlavning, og brændstof til f.eks. skraldebiler og busser. Gødningen er ren og bliver bl.a. anvendt på økologiske marker.

Og ifølge borgmesteren for Teknik- og Miljøforvaltningen Line Barfod, er det enormt vigtigt, at få flere københavnere i gang med at sortere.

”I løbet af de kommende par år skal vi have sorteret mere end dobbelt så meget madaffald, som vi gør i dag. Og det er vigtigt, at Københavnerne forstår, at det gør en forskel, når de fylder i den grønne affaldskurv op. Jeg har selv været inde på kk’s nye hjemmeside, hvor man kan beregne effekten af sin sortering. Når vi hjemme hos os normalt har to fyldte grønne poser med madaffald om ugen, så bliver det til så meget biogas, at det svarer til 62 varme brusebade på fem minutter om året,” siger hun.

Kommunens nye tiltag

Ny holder til den grønne biospand

Teknik- og Miljøforvaltningen har udviklet en ny holder, der kan klikkes ovenpå det almindelige affaldsstativ, så den grønne køkkenkurv kan placeres ved siden af restaffaldet. Holderen er gratis, lavet i 100 % genbrugsplast og kan hentes sammen med bioposer på de fleste lokale biblioteker, de 15 genbrugsstationer i Københavns Kommune eller bestilles på hjemmesiden affald.kk.dk.

Ny sorteringsguide

Københavns Kommune lancerer en ny hjemmeside med en forbedret sorteringsguide, et katalog med indretningstips, videoer om affaldets vej, en affaldsberegner og et kort over sorterings- og genbrugsmuligheder. Er man i tvivl om, hvordan man skal sortere sit affald, så kan man gå ind på siden affald.kk.dk

Kraftigere bioposer

I løbet af foråret vil der igen komme nye og tykkere poser. De nye poser vil være 22 mikrometer i stedet for 16. Samtidig vil de bestå af 65 % plantebaseret indhold mod 55 % i dag.