Ændring i rammerne for åbningstid i dagtilbud

I sidste års budget skulle børne- og ungdomsudvalget spare 100 millioner kroner. Nogle af de penge bliver fundet ved at ændre rammerne for åbningstiden i dagtilbud.

I budget 2024 var børne- og ungdomsudvalget blevet pålagt at finde besparelser for tæt på 100 millioner kroner. 

Nogle af de penge bliver fundet ved at ændre på rammerne for dagtilbuddenes åbningstid. I dag må daginstitutionerne have åbent mellem 47 og 55 timer om ugen. Det interval bliver nu justeret, så dagtilbuddene må have åbent mellem 46 og 54 timer ugentligt.

Dagtilbud i Københavns Kommune har i dag i gennemsnit åbent 50 timer om ugen – og hovedparten af alle daginstitutioner ligger i intervallet mellem 49 og 51 åbningstimer om ugen. 

Det er forældrebestyrelsen, der sammen med ledelsen i den enkelte institution, beslutter åbningstiderne. Og det er således også dem, der beslutter, om besparelserne på budgettet skal udmønte sig i kortere åbningstid.

Hvis en institution beslutter at reducere åbningstiden, så skal det varsles for forældrene mindst seks uger i forvejen.

Kontakt

Pressetelefonen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Modtager ikke sms.