Arkivnyhed - Kan være forældet

24.500 københavnere skal svare på, hvordan de har det

En landsdækkende undersøgelse skal være med til at belyse københavnernes trivsel, sundhed og sygdom.

Er du stresset? Hvor meget sover du om natten? Er du ensom? Hvor mange minutter rører du dig om dagen? Det er spørgsmål som disse, der den 5. februar lander i postkassen hos 24.500 tilfældigt udvalgte københavnere over 16 år – enten i e-Boks eller via brev.

Svarene skal – sammen med svar fra ca. en kvart mio. andre danskeres – være med til at tegne et samlet billede af, hvordan danskernes sundhedstilstand er. Det er fjerde gang, at københavnerne er med i den landsdækkende undersøgelse ”Hvordan har du det?” – også kendt som Sundhedsprofilen. Men denne gang er undersøgelse ekstra interessant, mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”Hvis der er noget, der ligger alle danskere på sinde lige nu, så er det corona. Og det kommer vi nok til at kunne aflæse i undersøgelsen. Mange føler sig afskåret fra omverdenen, mange har ændrede hverdagsliv, måske mindre bevægelse, og en del føler sig også ensomme. Her kan Sundhedsprofilen være med til at tage temperaturen på københavnernes trivsel, og det kan vi bruge til at målrette vores indsatser fx i forhold til mental sundhed og ensomhed,” siger borgmesteren.

Nye og gamle temaer

Udover corona er der også andre temaer, der er nye denne gang. Blandt andet bliver der også spurgt til brugen af snus, udfordringer med at få børn og selvmordstanker. På den måde følger undersøgelsen løbende med i nye tendenser, mens de mange spørgsmål, der har været med flere gange, gør det muligt at følge udviklingen over tid.

”Det gode ved at have en undersøgelse med gennemgående temaer, er, at vi som kommune kan følge med i, hvordan tingene udvikler sig. Vi har tidligere kunnet se i resultaterne fra Sundhedsprofilen, hvordan der er sket en udvikling i forhold til stress hos københavnerne, og det har været med til at forme udviklingen af vores stresstilbud, hvor psykologsamtaler for ældre er det seneste tiltag,” siger Sisse Marie Welling.

Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark. Den er særlig værdifuld for kommunalt, regionalt og nationalt sundhedsarbejde og kan bl.a. bruges til at prioritere mellem forskellige typer af sundhedsindsatser.

Så mange som muligt skal svare

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet. Sidst gang undersøgelsen blev lavet, var svarprocenten i København på 47,1%.

Undersøgelsen løber til og med 12. maj 2021, og svarer man inden da, deltager man i lodtrækningen om præmier. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i starten af 2022. 

Det er de fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet, der står bag undersøgelsen.

Kort om undersøgelsen

Kontakt

Katrine Kirch Kirkegaard

Pressekonsulent

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen