Arkivnyhed - Kan være forældet

21.000 københavnske børn tilbage i skole

Mandag 08. februar 2021 genåbner skoler og fritidstilbud for 0.-4. klasse. Børne- og Ungdomsudvalget byder eleverne velkommen tilbage.

Mandag bliver en glædens dag for 21.000 københavnske skolebørn. Skolerne åbner igen for fysisk undervisning af 0.-4. klasse, som har været hjemme siden 21. december sidste år. Også fritidshjem og klubtilbud for aldersgruppen genåbner.

”Fra Børne- og Ungdomsudvalget skal lyde et stort ’velkommen tilbage’ til eleverne. De har savnet samværet med kammeraterne, de har savnet deres lærere og pædagoger, og de har savnet den fysiske undervisning. Det er svært for de yngste elever at følge undervisningen online, og det har også presset forældrene. Mandag vil der uden tvivl være brede smil og stor gensynsglæde på skoler og i fritidstilbud, og det er så velfortjent,” lyder det i en fælles udtalelse fra Børne- og Ungdomsudvalget i København.

Skoledagen vil ikke være helt, som den var før corona, når eleverne møder ind mandag. Som før juleferien gælder de nationale retningslinjer om, at undervisningen og frikvarter foregår stamklasse-opdelt og så vidt muligt planlægges, sådan at de samme voksne følger børnene. Kontakt mellem klasserne undgås, og der er fokus på hygiejne samt afstand på fællesarealer.

Fokus på faglighed og trivsel

På nogle skoler vil der være forskudt mødetid. Der er desuden indført en national krav om, at forældre og andre besøgende skal bære mundbind eller visir og samtidig udvides den ret til at bære visir, som lærere og det pædagogiske personale i dag har, til også at omfatte øvrigt personale.

”Skolerne har en vigtig opgave med at sikre en god overgang fra fjernundervisning til fysisk fremmøde i forhold til trivsel, klassefælleskab og faglighed. Heldigvis er skolerne godt rustet til opgaven, lige som de også har fokus på de elever, der viser sig at have et fagligt eller socialt efterslæb og som derfor har brug for særlig støtte,” udtaler Børne- og Ungdomsudvalget.

Ældste klasser: Husk mulighed for fysisk nødundervisning

”Vi er klar over, at de mange ugers nedlukning har været drøje for både børn og voksne. Det svært at få hjemmeundervisningen til at fungere, og uanset hvor god en kvalitet, den digitale undervisning har, kan den ikke erstatte den fysiske. Vi vil gerne rette en stor tak til elever, forældre og ansatte på skolerne og i fritidstilbud. I har udvist stor vilje til omstilling og stor tålmodighed,” understreger medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget.

Udvalget ser frem til, at sundhedsmyndighederne på et tidspunkt også giver grønt lys til at sende de ældste elever tilbage i skole. Særligt 9. klasse håber udvalget får lov at komme tilbage snart.

”5.-10. klasse må fortsætte med fjernundervisningen i den kommende tid. Men også den aldersgruppe savner det fysiske samvær og den normale skoledag. I den forbindelse skal det understreges, at elever, der mistrives med hjemmeskole, har en mulighed for at få fysisk nødundervisning på skolen. Det er vigtigt, at man bruger den mulighed, hvis eleven ikke trives med hjemmeundervisning. Det vil vi gerne opfordre til,” lyder det samstemmende fra medlemmerne i Børne- og Ungdomsudvalget.BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS MEDLEMMER

Gorm Anker Gunnarsen (EL)

Helle Bonnesen (K)

Henrik Svendsen (DF, suppleant)

Jens-Kristian Lütken (V)

Jes Vissing Tiedemann (RV)

Jesper Christensen (S, børne- og ungdomsborgmester)

Klaus Mygind (SF)

Knud Holt Nielsen (EL)

Laura Rosenvinge (S)

Niko Grünfeld (Frie Grønne)

Sofie Seidenfaden (S)

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon