Nøglefri hjemmepleje

Københavns kommune har siden 2018 fået installeret elektroniske nøgler hos ca. 2.000 borgere.

Via en nøgle-app på mobiltelefonen kan hjemmeplejen låse borgers dør op uden at bruge en fysisk nøgle. Nøgle-app’en er forbundet til en elektronisk motorvrider, der installeres i borgers lås på indersiden af hoveddøren. Den elektroniske motorvrider er ikke synlig udefra. 

Det er kommunens målsætning, at alle borgere med elektronisk lås ved egen hoveddør, også har en elektronisk lås på opgangsdøren og evt. porten. Dette indebærer, at der installeres en chip i dørtelefonanlægget. Chippen i dørtelefonanlægget ved opgangen og evt. porten er ikke synlig.

Mere sikker håndtering af nøgler

Systemet med elektroniske nøgler gør håndteringen af nøgler i Københavns Kommune mere sikker. Modsat en fysisk nøgle er der ikke risiko for, at medarbejderen kan tabe en elektronisk nøgle. Mister en medarbejder sin mobiltelefon, bliver adgangen til de elektroniske nøgler spærret inden for få minutter.

De elektroniske nøgler tilgås via en appløsning, der alene er tilgængeligt på det It-udstyr, der anvendes af det sundhedsfaglige personale i kommunen. Godkendelse til installation

Københavns Kommune informerer og indhenter godkendelse til installation af den elektroniske motorvrider på borgerens hoveddør hos borgeren.

Leverandøren BEKEY søger tilladelse hos boligselskaberne til at montere en chip ved opgangsdøren og evt. ved porten, så medarbejderne ikke skal bruge opgangsnøgler, men kan komme ind i en opgang og herefter tilgå borgernes hjem.

Udgifter afholdes af Københavns Kommune

Kommunen afholder alle udgifterne til både montering af den nye elektroniske motorvrider i borgerens private bolig samt chip ved opgangen og evt. ved port.

Kommune genetablerer også den eksisterende lås, hvis borgeren flytter eller af anden grund ikke har brug for det elektroniske nøglesystem længere.

Der efterlades ikke spor ved genetablering af døren eller dørtelefonanlægget.

Kontakt