Borgersamling om mindre biltrafik i middelalderbyen

Hvordan skal vi bruge vores gader i middelalderbyen bedst muligt i fremtiden i en by med færre biler?

Dette spørgsmål blev stillet af Borgerrepræsentationen, som inviterede 36 københavnere ind i maskinrummet, hvor de har lavet anbefalinger til politikerne. Vi har kaldt det en Borgersamling.

Borgersamlingens anbefalinger blev behandlet af politikerne i Borgerrepræsentationen den 20. august 2020 sammen med kommentarer fra organisationerne i følgegruppen. Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede at tage anbefalingerne til efterretning. 

I Københavns Kommunens budget 2021 blev der afsat 9. mio. kr. til at udarbejde supplerende analyser, gennemføre en række trafikforsøg i udvalgte gader og til at udarbejde en Byrums- og Trafikplan for hele området.

De 3 aktiviteter sættes i gang i 2021 i tæt samarbejde med beboere, brugere, erhvervsliv, kulturliv mv.

Borgersamlingens anbefalinger

Borgersamlingen har holdt fem møder i perioden august – november 2019, og er på den baggrund nået frem til 9 anbefalinger.

De 9 anbefalinger

  • #1 Middelalderbyen – Lokal og levende 
  • #2 Op til 75% reduktion af biltrafik
  • #3 80-90 % reduktion af parkering i gadeplan
  • #4 Flere grønne og ukommercielle byrum
  • #5 Turisme på beboernes præmisser
  • #6 Hensynsfuld parkering af cykler og el-løbehjulet
  • #7 Respektfuldt natteliv
  • #8 Bedre forhold for bløde trafikanter
  • #9 Eksperimentér med løsninger

Kontakt