Borgersamling om mindre biltrafik i middelalderbyen

Hvordan skal vi bruge vores gader i middelalderbyen bedst muligt i fremtiden i en by med færre biler?

Dette spørgsmål blev stillet af Borgerrepræsentationen, som inviterede 36 københavnere ind i maskinrummet, hvor de har lavet anbefalinger til politikerne. Vi har kaldt det en Borgersamling.

Borgersamlingens anbefalinger blev behandlet af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020 sammen med kommentarer fra organisationerne i følgegruppen.  Find et link til hele sagen med syv bilag og referat af beslutningen nedenfor.

På baggrund af borgersamlingens anbefalinger og følgegruppens kommentarer har Teknik- og Miljøforvaltningen skitseret en mulig proces for det eventuelle videre arbejde med sagen fx forsøg med trafik og byrum i udvalgte gader, nye analyser og eventuelt en byrums-og trafikplan for hele Middelalderbyen.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede at tage anbefalingerne til efterretning og sende sagen videre til Borgerrepræsentationen. Hvis politikerne ønsker at gå videre med sagen, skal der afsættes penge til det i Københavns Kommunes Budget 2021.

Borgersamlingens anbefalinger

Borgersamlingen har holdt fem møder i perioden august – november 2019, og de har præsenteret deres foreløbige arbejde ved et offentligt dialogmøde den 1. oktober 2019 i Islands Brygge Kulturhus.

Borgersamlingen har i samarbejde med forskellige eksperter og interesseorganisationer drøftet interesser, behov, konsekvenser og muligheder for hverdagslivet i middelalderbyen, hvis man begrænser bilernes adgang.

På den baggrund er borgersamlingen nået frem til ni anbefalinger og seks værdier.

De ni anbefalinger

 • #1 Middelalderbyen – Lokal og levende 
 • #2 Op til 75% reduktion af biltrafik
 • #3 80-90 % reduktion af parkering i gadeplan
 • #4 Flere grønne og ukommercielle byrum
 • #5 Turisme på beboernes præmisser
 • #6 Hensynsfuld parkering af cykler og el-løbehjulet
 • #7 Respektfuldt natteliv
 • #8 Bedre forhold for bløde trafikanter
 • #9 Eksperimentér med løsninger

De seks værdier

 1. BÆREDYGTIG
 2. INTIMT
 3. MENNESKER
 4. HISTORIE OG ÆSTETIK
 5. LIV
 6. MEDEJERSKAB

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen beslutter at gå videre med sagen, og hvis der afsættes penge til det Budget 2021, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sætte gang i fx forsøg i udvalgte gader, nye analyser og eventuelt en byrums- og trafikplan for området. Det vil ske i tæt samarbejde med beboere, brugere, erhvervsliv, kulturliv mv.

De samlede resultater af forsøg, analyser og en byrums- og trafikplan for området kan tidligst fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i 1. halvdel af 2022. Forvaltningen anbefaler, at en byrums-og trafikplan sendes i offentlig høring i otte uger.

En permanent begrænsning af biltrafik i Middelalderbyen vil kræve yderligere politisk beslutning og finansiering.

Kontakt