Borgersamling om mindre biltrafik i middelalderbyen

Hvordan skal vi bruge vores gader i middelalderbyen bedst muligt i fremtiden i en by med færre biler?

Byrumsforsøg på fem forskellige steder i Middelalderbyen skal gøre os klogere på dette spørgsmål.

Se Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 15. marts 2021.

De fem steder, hvor byrumsforsøgene i sommeren 2021 skal foregå, er:

 1. Vestergade
 2. Skindergade
 3. Dyrkøb
 4. Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs
 5. Lille Kongensgade-Store Kirkestræde.

Baggrunden for byrumsforsøgene er blandt andet resultaterne af en dialogproces i 2019, da Borgerrepræsentationen inviterede 36 københavnere ind i maskinrummet, hvor de formulerede ni anbefalinger til politikerne. Vi har kaldt det en Borgersamling.

Borgersamlingens anbefalinger blev behandlet af politikerne i Borgerrepræsentationen den 20. august 2020 sammen med kommentarer fra organisationerne i følgegruppen. Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede at tage anbefalingerne til efterretning. 

I Københavns Kommunens budget 2021 blev der afsat 9. mio. kr. til at udarbejde supplerende analyser, gennemføre en række trafikforsøg i udvalgte gader og til at udarbejde en Byrums- og Trafikplan for hele området.

Borgersamlingens anbefalinger

Borgersamlingen har holdt fem møder i perioden august – november 2019, og er på den baggrund nået frem til 9 anbefalinger.

De 9 anbefalinger

 • #1 Middelalderbyen – Lokal og levende 
 • #2 Op til 75% reduktion af biltrafik
 • #3 80-90 % reduktion af parkering i gadeplan
 • #4 Flere grønne og ukommercielle byrum
 • #5 Turisme på beboernes præmisser
 • #6 Hensynsfuld parkering af cykler og el-løbehjulet
 • #7 Respektfuldt natteliv
 • #8 Bedre forhold for bløde trafikanter
 • #9 Eksperimentér med løsninger

Kontakt