Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Miljøgodkendelser

Find ud af, om din virksomhed skal have en miljøgodkendelse, og søg digitalt.

Aftal et indledende møde, inden I søger

Vi kan tilbyde et indledende møde, hvor vi orienterer om relevant lovgivning og svarer på konkrete spørgsmål om renere teknologi og forureningsbegrænsning.

For at sikre en effektiv sagsbehandling anbefaler vi, at I kontakter os tidligt i planlægningsforløbet, og gerne inden I søger.

Aftal et indledende møde med os. I skal skrive til os via Kontakt her på siden. 

Disse virksomheder skal have en miljøgodkendelse

  • Kapitel 5-virksomheder eller listevirksomheder.
  • Virksomheder, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2.
  • Virksomheder der ændrer produktion, ændrer indretning eller udvider produktionsarealet, skal søge om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. (For en del virksomhedstyper gælder der standardvilkår, der skal sikre en forenklet miljøgodkendelse.)

Se hvilke virksomheder der er omfattet i Godkendelsesbekendtgørelsen (retsinfo).

Få mere hjælp til jeres ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke etableres, før der er meddelt en miljøgodkendelse.

Så lang tid tager det at få en miljøgodkendelse

Vejledende sagsbehandlingstid er:

  • 130 dage for bilag 2-virksomheder
  • 200 dage for bilag 1-virksomheder

Sagsbehandlingstiden beregnes fra, vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Er miljøgodkendelsen også omfattet af VVM-bekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen, er sagsbehandlingstiden op til 1 år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Efter vi har modtaget jeres ansøgning, vil I inden for 10 hverdage få en kvittering for modtagelsen. Herefter meddeler vi, hvornår I kan forvente at få et udkast til miljøgodkendelsen i høring.

Der er brugerbetaling for miljøgodkendelse 

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og efterfølgende miljøtilsyn er for de fleste virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling. Københavns Kommune skal derfor opkræve betaling for den tid, der bruges på udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Timeprisen takstreguleres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Autoværksteder og maskinværksteder

Læs om autoværksteder og maskinværksteder.

Spildevandstilladelse

Virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig offentlig kloak.

Læs mere om spildevandstilladelser

Kontakt

Virksomheder og Byliv

Njalsgade 13

2300 København S