Lokalplaner i byggesager

I lokalplaner kan der være begrænsninger på det, du ønsker at bygge. Bygger du inde i en lejlighed, er du ofte ikke påvirket af det.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet, Kommuneplanen og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter.

Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde disse bestemmelser, kan du sende en dispensationsansøgning til os. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget dispensation fra kommunen. Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en høring af dine naboer, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse.

Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation - i så tilfælde kan du overveje at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

Du kan se her, hvilke lokalplaner der gælder for de forskellige områder i København.

Kontakt