Københavns Kommunes kulturlegater

Københavns Kommune administrerer legater, der støtter kunst og kultur.

Københavns Kommune administrerer legater, der har til formål at støtte kunst og kultur, og som kan søges én gang årligt.

Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste, kan søges til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Københavns Kommunes legat for skandinavisk samarbejde har til formål at fremme samarbejdet mellem de skandinaviske nationer gennem samfunds- og kulturprojekter.

Læs mere om betingelser og ansøgningsfrister for legaterne via linkene nedenfor.

Stadens forskønnelse og almene bedste

Via linket kan du søge om støtte til stadens forskønnelse og almene bedste. Læs mere om betingelser og frist for ansøgning via linket.

Skandinavisk samarbejde

Via linket kan du søge om støtte til at fremme samarbejdet mellem de skandinaviske nationer. Læs mere om betingelser og frist for ansøgning via linket. 

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Stormgade 20

1555 København V