Lokal afledning af regnvand (LAR)

Som bygherre eller privatperson har du mulighed for at håndtere regnvand på din grund uden om kloakken.

Der er flere metoder til lokal afledning af regnvand (LAR). For eksempel nedsivning i jorden eller udledning til et vandområde - det kan være en ny lille sø, en dam eller et eksisterende vandområde som havnen, en sø eller et vandløb. Endelig er der flere metoder til forsinkelse og rensning af vandet, før det løber til kloak eller et vandområde. Forsinkelse og rensning vil ofte blive krævet, hvis du ønsker tilladelse til at lede ud i eksisterende søer eller vandløb. 

Kontakt