Lokal afledning af regnvand (LAR)

Som bygherre eller privatperson har du mulighed for at håndtere regnvand på din grund uden om kloakken.

Du kan lave lokal afledning af regnvand (LAR) på flere måder. For eksempel nedsivning gennem jorden eller udledning til et vandområde - det kan være en ny lille sø, en dam eller et eksisterende vandområde som havnen, en sø eller et vandløb.  Hvis du ønsker at lede regnvandet ud i eksisterende søer eller vandløb vil vi ofte kræve, at vandet bliver forsinket eller renset inden. Der er flere metoder til at forsinke og rense vandet, før det løber til kloak eller et vandområde.

 

Kontakt