Enheden for Kriminalpræventive Indsatser

Er du over 18 år, og vil du gerne ud af kriminalitet, kan du få hjælp i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser. Vi hjælper dig hen mod et liv, hvor du selv bestemmer, hvad der skal ske.

Enheden for Kriminalpræventive Indsatser yder rådgivning og støtte til kriminelle og kriminalitetstruede voksne borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at forlade den kriminelle tilværelse.

Enheden er desuden indgang for Kriminalforsorgen i forbindelse med God Løsladelse og varetager den koordinerende sagsbehandling for borgere, som har brug for en social indsats efter afsoning. 

Du kan bruge dette skema, når du vil henvende dig til os. Du er også velkommen til at ringe.

Kontakt

Enheden for Kriminalpræventive Indsatster

H.C. Andersens Boulevard 25, 1. sal

1553 København K

Telefontid

Mandag-fredag 9.00-15.00