Du er her

Klima og miljø

Politikker og indsatsområder inden for klima og miljø.
Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal frem mod 2025 sikre, at København udvikles til en grøn og klimatilpasset by.
Københavns Agenda 21-strategi beskriver fire principper for, hvordan borgere, forvaltning og andre aktører kan bidrage til en bæredygtig by.
København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, og kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2- reduktioner.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Med klimatilpasningsplanen arbejder København for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr.
Miljøpolitikken er med til at sætte rammen for Københavns Kommune som virksomhed.
Københavns Kommunes træpolitik indeholder politiske principper for håndtering af træer i København.
Bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne.
Københavns støjpolitik giver et overblik over kommunens væsentligste regulering af støjkilder i byen.