Klima og miljø

Politikker og indsatsområder inden for klima og miljø.
Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal frem mod 2025 sikre, at vi udvikler København til en grøn og klimatilpasset by.
Det næste store skridt mod et cirkulært København
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Med klimatilpasningsplanen arbejder København for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr.
Vi skal kombinere vækst, udvikling og livskvalitet med CO2-reduktioner.
Københavns Kommune har ikke en særskilt Agenda 21-strategi, men sammentænker arbejdet med relevante planer på miljø- og klimaområdet.
Miljøpolitikken er med til at sætte rammen for Københavns Kommune som virksomhed.
Københavns Kommunes træpolitik indeholder politiske principper for håndtering af træer i København.
Københavns Kommune har opsat fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet.
Københavns støjpolitik giver et overblik over kommunens væsentligste regulering af støjkilder i byen.