Klima og miljø

Politikker og indsatsområder inden for klima og miljø.
Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal frem mod 2025 sikre, at København udvikles til en grøn og klimatilpasset by.
Det næste store skridt mod et cirkulært København
København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, og kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2- reduktioner.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Med klimatilpasningsplanen arbejder København for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr.
Københavns Kommune har ikke en særskilt Agenda 21-strategi, men sammentænker arbejdet med relevante planer på miljø- og klimaområdet.
Miljøpolitikken er med til at sætte rammen for Københavns Kommune som virksomhed.
Københavns Kommunes træpolitik indeholder politiske principper for håndtering af træer i København.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har fokus på, hvordan luftforureningens sundhedsskadelige konsekvenser kan begrænses.
Københavns støjpolitik giver et overblik over kommunens væsentligste regulering af støjkilder i byen.