Klag over ulovligt byggeri

Læs hvad du skal gøre, hvis du vil anmelde ulovligt byggeri

Hvad kan jeg anmelde?

Københavns Kommune er tilsynsmyndighed på bygge- og planlovgivningen, og vi kan derfor kun hjælpe dig, hvis du vil anmelde en sag, der drejer sig om:

 • Ulovligt byggeri fx byggeri uden byggetilladelse, manglende vedligeholdelse, personfarlige forhold.
 • Byggeri, der ikke opfylder den udstedte byggetilladelse
 • Byggeri, der er i strid med lokalplanen for et område, og hvor der ikke er givet dispensation
 • Byggeri, der bruges til noget andet, end det der er givet tilladelse til
 • Byggeri, der er taget i brug uden ibrugtagningstilladelse

Hvordan undersøger jeg, om et byggeri er ulovligt?

Hvis du har mistanke om, at et byggeri er ulovligt, kan du undersøge, hvad vi har givet tilladelse og dispensation til ved at søge byggesagen frem.

Find byggetilladelse i vores byggesagsarkiv

Sådan anmelder du ulovligt byggeri

Hvis du har undersøgt, hvad vi har givet tilladelse til, og du stadig mener, at byggeriet er ulovligt, kan du anmelde byggeriet.

Udfyld denne blanket, og anmeld ulovligt byggeri til os

Du kan vedhæfte billeder (JPEG/PNG) og andre filer (PDF, Word osv.) til din anmeldelse, når du sender den til os. 

Du er ikke anonym, når du sender en anmeldelse. Hvis en anden borger søger aktindsigt i anmeldelsessagen, vil dine kontaktinformationer være frit tilgængelige.

Hvad sker der, når du har sendt din anmeldelse?

Du får et kvitteringsbrev, når vi har modtaget din anmeldelse. Du er ikke nødvendigvis part i sagen, selvom du har anmeldt byggeriet, og du kan derfor ikke forvente at høre yderligere fra os.

Vi behandler anmeldelser i den rækkefølge, vi modtager dem. Da vi modtager en del anmeldelser, tager det ca. 3 måneder, før en ny anmeldelse bliver gransket. Vi screener dog anmeldelserne, når vi modtager dem. Her vurderer vi, om anmeldelsen vedrører meget graverende og personfarlige forhold, som skal prioriteres. Når vi behandler en anmeldelsessag, vil vi vurdere om byggeriet er lovligt eller ulovligt.

 1. Er byggeriet lovligt 
  Hvis vi vurderer, at byggeriet er lovligt, eller at vi på anden vis ikke kan konstatere nogen ulovligheder, så afslutter vi anmeldelsessagen.

 2. Er byggeriet ulovligt
  Hvis vi vurderer, at byggeriet er ulovligt, så går vi i dialog med ejendommens ejer for at få forholdet lovliggjort. Ulovligt byggeri kan lovliggøres enten ved fysisk lovliggørelse (fx fjernelse), retlig lovliggørelse (ved tilladelse eller dispensation til opretholdelse af byggeriet) eller en kombination af de to.

Hvis vi overvejer at give tilladelse til at bibeholde byggeriet

Hvis vi overvejer at give tilladelse til at bibeholde byggeriet, og vi samtidig vurderer, at du bliver berørt af vores afgørelse i et sådant omfang, at du bliver part i bibeholdelsessagen, så kontakter vi dig. I så fald vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til sagen, inden vi træffer afgørelse.

Kontakt