Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en tværfaglig støttefunktion der rådgiver institutioner og skoler omkring 0-18-årige med specialpædagogiske problemstillinger.
I Københavns Kommune varetages PPR-opgaven to steder:
  • Rådgivning omkring børn i almenområdet varetages af psykologer og tale/hørepædagoger, der har hjemme i områdernes tværfaglige støttefunktioner. Men PPR er også en del af ressourcecenteret ude på skolerne. Du kan finde kontaktinformationer til områderne her.
  • Den vidtgående PPR opgave i forhold til børn i specialtilbud varetages af psykologer, tale/hørepædagoger og terapeuter i Børnecenter København.