Udmeldelse af vuggestue og dagpleje

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan udmelde dit barn den 15. samt den sidste dag i måneden.
Udmeld dit barn af vuggestue eller dagpleje
Klik her for at gå til Digital Pladsanvisning og melde dit barn ud. Du skal bruge NemID.

Hvis du vil flytte dit barn fra et pasningssted til et andet i Københavns Kommune, er der 14 dages overflytningsret. Her skal du kontakte Pladsanvisningen.

Hvis du takker ja tak til en børnehaveplads, bliver dit barn automatisk meldt ud af vuggestuen eller dagplejen.

Kontakt