Du er her

Udmeldelse af børnehave

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud den 15. samt den sidste dag i måneden.
Adgang til Pladsanvisning
Du kan ikke få adgang til Digital Pladsanvisning i perioden 8. november til 1. december 2019. Du kan i hele perioden kontakte Pladsanvisningen, Forældrebetalingen og Privat Pasning på telefon og e-mail.

Hvis du siger ja tak til en plads i fritidsinstitution, bliver dit barn automatisk meldt ud af børnehaven.

Børn, der skal starte i folkeskole, vil få tilbudt plads i en fritidsinstitution i perioden fra 1. april til 1. august i det år, hvor der er skolestart. Børn, der skal starte i fritidstilbud ved privatskoler, kan forblive i deres børnehave indtil privatskolen starter.

Kontakt