Udmeldelse af børnehave

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud den 15. samt den sidste dag i måneden.
Udmeld dit barn af børnehave
Klik her for at gå til Digital Pladsanvisning og melde dit barn ud. Du skal bruge NemID.

Hvis du siger ja tak til en plads i fritidsinstitution, bliver dit barn automatisk meldt ud af børnehaven.

Børn, der skal starte i folkeskole, vil få tilbudt plads i en fritidsinstitution i perioden fra 1. april til 1. august i det år, hvor der er skolestart. Børn, der skal starte i fritidstilbud ved privatskoler, kan forblive i deres børnehave indtil privatskolen starter. Husk at du selv skal melde dit barn ud af børnehaven, når du kender barnets startdato i privatskolen.

Kontakt