Søg tilskud til musikeres løn (honorarstøtte)

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i København kan søge tilskud til musikerløn (honorarstøtte).
Ansøgningsfristen er udløbet
Log på med NemID

Ansøgningsfrist for honorarstøtte i 2022 er mandag den 16. august 2021 kl. 23.59. 

Der gives ikke dispensation for ansøgningsfristen. For sent indkomne ansøgninger vil modtage administrativt afslag. 

 

Musikudvalget behandler ansøgningerne på deres møde onsdag den 29. september 2021.

OBS: Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik skal også ansøges. Deres ansøgningsfrist vides endnu ikke. I kan læse mere på Statens Kunstfonds hjemmeside.

 

Som arrangør på et rytmisk spillested eller i en musikforening, kan du søge om støtte til musikernes løn (honorarstøtte). Ordningen skal være med til at sikre koncerter med høj musikalsk kvalitet i Københavns Kommune.

 

Sådan søger du om honorarstøtte

Når du søger, skal du bruge den digitale ansøgningsblanket. Der skal vedlægges bilag i ansøgningen. Du finder skabeloner nederst på siden.

 

Inden du søger, er det en god idé at læse mere om, hvad Københavns Musikudvalg lægger vægt på, når de vurderer ansøgningerne. Du bør også læse om, hvad ansøgningen skal indeholde.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere.

 

Kontakt

Bettina Skaaning

Specialist
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 20 53 82 37