Du er her

Søg tilskud til musikeres løn (honorarstøtte)

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i København kan søge tilskud til musikerløn (honorarstøtte).
Ansøgningsperioden er afsluttet

Ansøgningsfristen var den 15. august 2019.

 

Musikudvalget behandler ansøgningerne på deres møde onsdag den 18. september 2019.

OBS: Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik skal også ansøges. Deres ansøgningsfrist er tirsdag den 1. oktober 2019. I kan læse mere på deres hjemmeside her.

 

Som arrangør på et rytmisk spillested eller i en musikforening, kan du søge om støtte til musikernes løn (honorarstøtte). Ordningen skal være med til at sikre koncerter med høj musikalsk kvalitet i Københavns Kommune.

 

Sådan søger du om honorarstøtte
Når du søger, skal du bruge den digitale ansøgningsblanket. Der skal vedlægges bilag i ansøgningen. Du finder skabeloner nederst på siden.

Inden du søger, er det en god idé at læse mere om, hvad Københavns Musikudvalg lægger vægt på, når de vurderer ansøgningerne. Du bør også læse om, hvad ansøgningen skal indeholde.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere.

 

Kontakt