Du er her

Opstilling af cykler, løbehjul mv. til udlejning

Det kræver tilladelse at opstille cykler, løbehjul mv. til udlejning i Københavns Kommune.

Status på tilladelser til opstilling af cykler, løbehjul mv. til udlejning

Den 9. december har Københavns Kommune sendt partshøringsbrev med udkast til afgørelse til tilladelse til opstilling af mindre udlejningskøretøjer til ansøgerne. I udkast til afgørelsen fremgår det, at udbyderne får tilladelse til at opstille en del af det, de har søgt om. Kapaciteten i de ansøgte områder er blevet fordelt mellem ansøgerne, idet alle ansøgerne vurderes at have mulighed for at kunne opfylde vilkårene. Sammen med høringsbrevet har ansøgerne også fået bilag med kopi af vilkår og kortmateriale, med oversigt over, hvor de pladser vi forventer at tildele er placeret.

Høringsfristen for ansøgernes eventuelle bemærkninger skal indgives senest den 6. januar 2020

Bemærkningerne kan have betydning for, hvornår de endelige tilladelser kan udstedes.

Informationsmøde for ansøgere

Kommunen har inviteret ansøgerne til et fælles informationsmøde i december, hvor vi vil fortælle nærmere om det sendte materiale, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Kontakt