Gravetilladelser

Her kan du søge om gravetilladelser og færdigmelde, når du skal grave i byens veje.

Start med at læse: 

Før du indsender din ansøgning, skal forholdene på stedet være undersøgt. Det er ansøgers ansvar at undersøge og sikre, at Københavns Kommunes bestemmelser, gældende love samt regler overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse. På Koordineringskort PRO skal du tjekke, at din ansøgning ikke konflikter med andre aktiviteter.

Det er ledningsejerens ansvar at undersøge vejstatus inden traceé indtegnes. Er ledningsejeren i tvivl om vejstatus, skal der rettes henvendelse til Vejtilsyn inden ansøgningen sendes, da forvaltningen er vejmyndighed på offentlige veje og private fællesveje, men ikke på private grundstykker. Ønsker ledningsejeren at grave på privat grundareal, skal der indgås en privatretlig aftale med tilstødende grundejer. Aftalen er forvaltningen uvedkommende.

Når du har læst ovenstående dokumenter og udarbejdet en afspærringsplan, er du klar til at søge tilladelsen.

Vi gør opmærksom på, at din ansøgning sker gennem Virk.dk, og du derfor skal logge ind med din NemID medarbejdersignatur. Læs mere om NemID medarbejdersignatur. Dine tidligere sager overføres automatisk.

Hvornår får jeg svar?

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi behandler den inden for 5 arbejdsdage, når det vedrører offentlige veje. Vedrører det private fællesveje, skal Teknik- og Miljøforvaltningen i henhold til Forvaltningsloven foretage partshøring. Det forlænger behandlingstiden, sådan at du først kan forvente svar inden for ca. 3 uger.

Kontakt