Du er her

Fakta og statistik

Se blandt andet statistik om befolkningen fordelt på herkomst, oprindelsesland, statsborgerskab, civilstand, alder, køn med mere, samt en befolkningsfremskrivning fordelt på køn og alder.
Fakta og statistik