Delvis raskmelding for selvstændige

Har du genoptaget dit arbejde delvist, skal du melde dig delvist rask.

Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer i en periode.

Når du som selvstændig erhvervsdrivende bliver delvist raskmeldt, kan du få:

  • Sygedagpenge for halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre halvdelen af dit arbejde
  • Sygedagpenge for tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder) af dit arbejde

Hvis du genoptager arbejdet i mere en halvdelen af din arbejdstid, kan du ikke få udbetalt sygedagpenge.

Vi skal løbende vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt. Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder målet for opfølgningen på kort og langt sigt.

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt fra sidste årsopgørelse fra SKAT. Du skal altså selv betale de første to uger, medmindre du har tegnet en særlig forsikring, inden du blev syg.

Det kan du gøre:

Kontakt