Søg

Raskmelding: Hvis du er selvstændig

Når du igen er klar til at begynde i dit job helt eller delvist, skal du raskmelde dig. Det gør du via virk.dk.

Hvad er forskellen på fuld og delvis raskmelding?

Fuld raskmelding

En fuld raskmelding betyder, at du kan drive din virksomhed igen. Du vil dermed ikke længere få sygedagpenge. Du er fuldt raskmeldt, når du har genoptaget dit arbejde med mere end halvdelen af din normale arbejdstid.

Delvis raskmelding

En delvis raskmelding betyder, at du kan genoptage dit arbejde gradvist, ved at arbejde et mindre antal timer end du plejer.

Over en kortere periode øger du timetallet, indtil du er oppe på din almindelige arbejdstid.

Du kan få udbetalt nedsatte sygedagpenge, hvis du efter vores vurdering højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af dit normale arbejde.

Din økonomi som delvist raskmeldt

Som delvist raskmeldt selvstændig kan du få sygedagpenge for

halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre halvdelen af dit arbejde

tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder) af dit arbejde.

Hvis du genoptager arbejdet i mere end halvdelen af din arbejdstid, kan du ikke få sygedagpenge.

Du kommer stadig til at være i kontakt med os i jobcentret

Vi skal løbende vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt.

Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder målet for opfølgningen på kort og langt sigt.

Kontakt

Jobcenter København (sygemeldt)

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 16:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 14:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00