Delvis raskmelding for lønmodtagere

Kan du genoptage dit arbejde delvist, skal du melde dig delvist rask.

En delvis raskmelding betyder, at du kan genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. Over en kortere periode øger du timetallet, indtil du er oppe på din almindelige arbejdstid. Betingelsen for, at du kan være delvis raskmeldt er, at du skal arbejde mindst 4 timer mindre om ugen, end du plejer.

Hvis du og/eller jobcentret vurderer, at du kan genoptage dit arbejde delvist, skal jobcentret i samarbejde med dig og din arbejdsgiver lave en aftale om:

  • Hvor mange timer du skal arbejde og eventuelt om hvilke opgaver, der skal løses.
  • Hvordan og hvornår timetallet øges

I den periode, hvor du er delvist raskmeldt, skal vi stadig følge op på din sag.

Hvis du får løn under din sygdom, kompenserer kommunen din arbejdsgiver for de timer, du ikke arbejder.
Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen. Hvis du ikke får løn under sygdom, men i stedet modtager sygedagpenge, vil du få udbetalt sygedagpenge for de timer, hvor du ikke modtager løn.

Det kan du gøre:

  • Tal med din arbejdsgiver og/eller Jobcenter København om delvis raskmelding
  • Læg i samarbejde med arbejdsgiveren og Jobcenter København en plan for, hvor mange timer du skal arbejde, og hvordan timetallet gradvist kan øges
  • Tal eventuelt med din tillidsrepræsentant
  • Informer gerne dine kolleger

Meld dig delvis rask:

Kontakt