Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration

Politiske aftaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen