Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak

Er du i gang med et bygge- og anlægsprojekt og har brug for midlertidigt at aflede vand fra byggegruben, skal du ansøge om at blive tilsluttet til offentlig kloak.

Sagsbehandlingstiden på denne type sager er: 4 uger.

Hvis du oplever probelmer med formularen, så kan du skrive til spildevand@tmf.kk.dk.

Stamoplysninger (indgår direkte i tilladelsen)

 

Ansøgers oplysninger

 

Bygherre

Er grundejer den samme som bygherren?

 

Grundejer

 

Kontaktperson for vandafledningsbidrag

Hvem er kontaktperson for vandafledningsbidrag?
Projektets startdato
Tilladelsens startdato for afledning af spildevand til spildevandskloak
Tilladelsens udløbsdato for afledning af spildevand til spildevandskloak

 

Beskrivelse af projektet

Kort beskrivelse af aktivitet fx afledning af primært grundvand fra byggegrube til spildevandskloak
Vedhæft kort over området der skal afledes fra
Filer skal være mindre end 25 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Fx overfladevand, drikkevand, sekundær/primær grundvand?
Er matriklen eller omkringliggende matrikler forureningskortlagt?
Vedhæft fil
Filer skal være mindre end 100 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Er der foretaget forureningsundersøgelser af jord og/eller grundvand?
Vedhæft fil
Filer skal være mindre end 100 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Er der foretaget geotekniske/hydrogeologiske undersøgelser?
Vedhæft fil.
Filer skal være mindre end 100 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Har I søgt om tilladelse til bortledning af grundvand hos Center for Miljøbeskyttelse - Vand og VVM?
Ved > 100.000 m3/år eller mere end 2 års bortledning af grundvand skal der søges om bortledningstilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM
Har I anmeldt eller søgt om boretilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse – Vand og VVM?
Har I søgt om tilladelse til udledning til recipient hos Center for Miljøbeskyttelse?
Ved ønske om udledning til havn, eller fersk recipient skal der ansøges om tilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse. Som udgangspunkt søges der enten om tilslutningstilladelse (Forurenende Virksomhed) eller om udledningstilladelse (Vand og VVM).
Sedimentationscontainer, olieudskiller, kulfilter o. lign
Er der planlagt prøvetagning?
For anvisning af tilslutningspunkt kontaktes HOFOR: kloak-tilsyn@hofor.dk
Vedhæft fil
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Er HOFOR kontaktet om opstilling af vandmåler?
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at teste, at du er et menneske og ikke en spam-robot.