Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak

Er du i gang med et bygge- og anlægsprojekt og har brug for midlertidigt at aflede vand fra byggegruben, skal du ansøge om at blive tilsluttet til offentlig kloak.

Sagsbehandlingstiden på denne type sager er: 4 uger.

Hvis du oplever problemer med formularen, så kan du skrive til spildevand@tmf.kk.dk.

Stamoplysninger (indgår direkte i tilladelsen)

 

Ansøgers oplysninger

 

Bygherre

 

Grundejer

 

Kontaktperson for vandafledningsbidrag

Projektets startdato *
Tilladelsens startdato for afledning af spildevand til spildevandskloak *
Tilladelsens udløbsdato for afledning af spildevand til spildevandskloak *

 

Beskrivelse af projektet

Beskrivelse af aktivitet fx afledning af primært grundvand fra byggegrube til spildevandskloak
Vedhæft kort over området der skal afledes fra
Filer skal være mindre end 25 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods rar zip
Fx overfladevand, drikkevand, sekundær/primær grundvand?
Sedimentationscontainer, olieudskiller, kulfilter o. lign
Ved > 100.000 m3/år eller mere end 2 års bortledning af grundvand skal der søges om bortledningstilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM
Ved ønske om udledning til havn, eller fersk recipient skal der ansøges om tilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse. Som udgangspunkt søges der enten om tilslutningstilladelse (Forurenende Virksomhed) eller om udledningstilladelse (Vand og VVM).
For anvisning af tilslutningspunkt kontaktes HOFOR: stikledning@hofor.dk

Forureningsundersøgelser og lignende der er relevante for sagen kan sendes til spildevand@tmf.kk.dk

 

Du vil modtage en automatisk kvittering pr. mail når vi har modtaget din ansøgning.

Denne blanket bliver sendt ukrypteret til Københavns Kommune. Derfor skal du ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger; som fx CPR-numre, kontooplysninger eller helbredsoplysninger. Vil du sende disse typer oplysninger til os, skal du bruge Digital Post.

CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at teste, at du er et menneske og ikke en spam-robot.