Ansøgning om tilslutning til offentlig kloak

Er du i gang med et bygge- og anlægsprojekt og har brug for midlertidigt at aflede vand fra byggegruben, skal du ansøge om at blive tilsluttet til offentlig kloak.

Sagsbehandlingstiden på denne type sager er: 4 uger.

Hvis du oplever problemer med formularen, så kan du skrive til spildevand@tmf.kk.dk.

Stamoplysninger (indgår direkte i tilladelsen)

 

Ansøgers oplysninger

 

Bygherre

Er grundejer den samme som bygherren?

 

Grundejer

 

Kontaktperson for vandafledningsbidrag

Hvem er kontaktperson for vandafledningsbidrag?
Projektets startdato
Tilladelsens startdato for afledning af spildevand til spildevandskloak
Tilladelsens udløbsdato for afledning af spildevand til spildevandskloak

 

Beskrivelse af projektet

Kort beskrivelse af aktivitet fx afledning af primært grundvand fra byggegrube til spildevandskloak
Vedhæft kort over området der skal afledes fra
Filer skal være mindre end 25 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
Fx overfladevand, drikkevand, sekundær/primær grundvand?
Er matriklen eller omkringliggende matrikler forureningskortlagt?
Sedimentationscontainer, olieudskiller, kulfilter o. lign
Er der planlagt prøvetagning?
Er der foretaget forureningsundersøgelser af jord og/eller grundvand?
Er der foretaget geotekniske/hydrogeologiske undersøgelser?
Har I søgt om tilladelse til bortledning af grundvand hos Center for Miljøbeskyttelse - Vand og VVM?
Ved > 100.000 m3/år eller mere end 2 års bortledning af grundvand skal der søges om bortledningstilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse, Vand og VVM
Har I anmeldt eller søgt om boretilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse – Vand og VVM?
Har I søgt om tilladelse til udledning til recipient hos Center for Miljøbeskyttelse?
Ved ønske om udledning til havn, eller fersk recipient skal der ansøges om tilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse. Som udgangspunkt søges der enten om tilslutningstilladelse (Forurenende Virksomhed) eller om udledningstilladelse (Vand og VVM).
For anvisning af tilslutningspunkt kontaktes HOFOR: kloak-tilsyn@hofor.dk
Er HOFOR kontaktet om opstilling af vandmåler?

Forureningsundersøgelser og lignende der er relevante for sagen kan sendes til spildevand@tmf.kk.dk

 

Du vil modtage en automatisk kvittering pr. mail når vi har modtaget din ansøgning.

Bekræft venligst
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at teste, at du er et menneske og ikke en spam-robot.