Ansæt en flygtning (igu-forløb)

Du kan være med til at integrere nye københavnere ved at ansætte en flygtning i integrationsgrunduddannelse (igu-forløb). Bemærk at et igu-forløb også er en mulighed for ukrainske flygtninge.

Den bedste integration sker, når flygtninge får mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet.

Du kan ansætte en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning i et integrationsuddannelsesforløb i din virksomhed. Det kaldes et "igu-forløb".

Jeres kandidat skal:

  • Være mellem 18 og 54 år
  • Have haft lovligt ophold i Danmark i under 20 år
  • Ikke have været ansat på jeres virksomheder tidligere (virksomhedspraktik og løntilskud undtaget)

I skal sammen udarbejde en aftale for forløbet, som skal angive, hvilke arbejdsområder og funktioner din nye medarbejder skal beskæftige sig med. Arbejdsopgaverne tilrettelægges ud fra hans eller hendes kvalifikationer og kompetencer og efter virksomhedens behov.

Toårigt forløb med praktik og uddannelse

Et igu-forløb er et toårigt forløb. Det består af en lønnet praktikstilling og skoleundervisning.

Private virksomheder kan få en bonus på 20.000 kr. efter seks måneder og igen efter to år, når igu-forløbet er afsluttet.

Praktikdelen skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Du bør skabe en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Medarbejderens løn skal følge lønsatserne for erhvervsgrunduddannelsen.

Skoleundervisningen giver medarbejderen sproglige færdigheder og erhvervsrettede kvalifikationer. Forløbet varer i alt 23 uger a 37 timer. Skoleundervisningen består af danskuddannelse og/eller andre kurser, fx AMU, FVU og HF-enkeltfag.

Når medarbejderen er på uddannelse, skal du ikke betale løn. Medarbejderen får i stedet uddannelsesgodtgørelse fra kommunen.   

Det er muligt at komme i igu-forløb frem til 2028. 

Sådan gør du

Ring til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33, hvis du vil have hjælp til at ansætte en flygtning i et igu-forløb.

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00