Forebyggende hjemmebesøg

Københavns Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år.

Alle 75- og 80-årige har ret til et tilbud om forebyggende hjemmebesøg, og er du fyldt 82 år, har du ret til et tilbud hvert år.

Bor du alene, når du fylder 70 år, har du også ret til et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes desuden til en række borgere fra 65-års alderen. Det gælder, hvis du:

  • for nylig er blevet enke/enkemand,
  • for nylig er flyttet til København eller til et andet lokalområde i København,
  • for nylig er overgået fra førtidspension eller kontanthjælp til at modtage folkepension,
  • hvis din ægtefælle for nylig er flyttet i plejebolig, eller
  • hvis du eller nogen i din nærhed (fx familie eller en ven/nabo) retter henvendelse til forebyggelseskonsulenterne med en bekymring.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg gælder ikke, hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen eller en af kommunens private leverandører.

 

Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg

Du vil enten blive tilbudt en samtale i dit hjem med en forebyggelseskonsulent eller at deltage i et informationsmøde sammen med andre borgere. Begge tilbud har fokus på emner, der har betydning for din dagligdag, dit helbred og din trivsel.

Informationsmødet er et tilbud, når du fylder 75 og 80 år. Andre borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er også velkomne til at deltage i et informationsmøde i stedet for en forebyggende samtale, hvis det passer dem bedst.

På informationsmøderne kan du få viden om forebyggende hjemmebesøg og om tilbud og muligheder i dit lokalområde. Der kan også være forskellige oplæg med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvis du får tilbud om deltagelse i et informationsmøde, men gerne vil have en forebyggende samtale i stedet, så tag kontakt til dit forebyggelsesteam.

 

Den forebyggende samtale foregår i dit hjem og handler om de emner, der optager dig i det daglige. Det kan være:

  • Helbred og trivsel
  • Velvære, livskvalitet og sundhed
  • Råd og vejledning om aktiviteter og tilbud i kommunen
  • Glæder og vanskeligheder
  • Tanker om fremtiden

Samtalen er fortrolig, og forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

 

HVOR KAN JEG SØGE OM TILBUDDET?

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes efter Lov om Social Service §79a.

Når du er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, vil du modtage et skriftligt tilbud fra kommunen, enten i din digitale postkasse eller som et fysisk brev, hvis du er fritaget digital post.

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Du kan altid kontakte os, hvis du ikke ønsker besøget, ønsker at ændre tidspunkt eller tilbudstype – eller hvis du har spørgsmål.

 

MERE INFORMATION

Hvis du vil i kontakt med forebyggelsesteamet, kan du ringe på 33 66 33 66 og spørge efter forebyggelseskonsulenterne i dit område.

Du kan også sende os en mail på en af følgende adresser:

Amager: ForebyggelsesteamAMA@kk.dk

Bispebjerg og Nørrebro: Forebyggelsesteam-bin@kk.dk

Vanløse, Brønshøj og Husum: forebyggelsesteam-vbh@kk.dk

Indre By og Østerbro: Forebyggelsesteam-IBO@kk.dk

Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro: ForebyggelsesteamVKV@kk.dk

Kontakt