Søg

Godkendte modtageanlæg

Her finder du jordmodtagere i Københavns Kommune

Jordbehandlingsanlæg

Behandlingsanlæg Adresse Bemærkninger

Norreco A/S,
www.norrecco.dk

K-vej 19 Prøvestenen
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

Norrecco A/S,
www.norrecco.dk

Kattegatvej 35
2150 Nordhavn
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

RGS Nordic,
www.rgsnordic.com

Grøften
Selinevej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

RGS Nordic,
www.rgsnordic.com

Vindmøllevej 45
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

Deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg Adresse Bemærkninger
Kalvebod Miljøcenter (KMC)
www.kk.dk/kmc
Nordsø 4
2150 Nordhavn
Tlf: 33 66 30 70
E-mail: kmcjorddepot@tmf.kk.dk
Modtager forurenet jord til deponering.

Karteringsanlæg

Karteringsanlæg Adresse Bemærkninger
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
K-vej 19 Prøvestenen
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

Norrecco A/S
www.norrecco.dk

Kattegatvej 36
2150 Nordhavn
Tlf. 70 25 25 32

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Prøvestenen
H-Vej 1
2300 København S
Tlf. 70 25 25 32
Klassificering af jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Grøften Selinevej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Prøvestenen B-vej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Klassificering af jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Nordsøvej 10
2150 Nordhavn
Tlf. 88 77 90 90
Klassificering af jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Prøvestenen B-vej 8
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Klassificering af jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
B-vej 8 2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Midlertidig oplagringsplads for jord til egen prøvetagning og klassificering

Renjordsmodtagere

Anlæg Adresse Bemærkninger
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.dk
Selinevej 4
2300 København S
Tlf. 88 77 90 90
Modtager ren jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.dk
Nordsøvej 10
2150 Nordhavn
Tlf. 88 77 90 90
Modtager ren jord

Norrecco A/S
www.norrecco.dk

Prøvestenen H-Vej 1
2300 København S
Tlf. 70 25 25 32
Modtager ren jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Kattegatvej 35
2150 Nordhavn
Tlf. 70 25 25 32
Modtager ren jord
By & Havn landvinding
www.byoghavn.dk
Norsøvej 2
2150 Nordhavn
Tlf. 72 62 39 50
Modtager ren jord efter aftale

Jordregulativ for Københavns Kommune

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00