Du er her

Gadebelysning

Gadebelysningen er med til at skabe tryghed. Hvis gadelyset ikke virker, kan du finde hjælp her.

Fejlmeld gadelys

Hvis du oplever akutte fejl ved gadebelysningen i København, kan du ringe til kommunens driftsleverandør på tlf. 33 98 60 90 (døgnåben). Øvrige fejl og mangler kan meldes via givetpraj.kk.dk eller belysning@tmf.kk.dk (tjekkes på hverdage i kontortiden).

Gadebelysning opdateres indtil juli 

Gadebelysningen i København skal igennem en større opdatering af det trådløse kommunikationsnetværk, som styrer lamperne. Det svarer til, at pc’er og andet it-udstyr af og til skal opdateres med nye funktioner. 

Opdateringen er planlagt til at blive gennemført fra marts til juli 2018.

Der er en minimal risiko for, at netværket kan gå ned i forbindelse med opdateringen og dermed føre til kortvarigt slukkede gadelamper. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen udskudt opdateringen til nu, hvor det ikke længere er så mørkt. For at minimere risikoen yderligere, bliver opdateringen desuden udført i etaper og kun på hverdage efter kl. 21. 

Som beboer bør man ikke mærke noget til ændringen, eftersom gadelamperne fortsat vil lyse og tænde/slukke som sædvanligt. Der er dog en undtagelse i forhold til de nye gadelamper, der bliver installeret frem til den sidste uge i juli. De vil om natten være indstillet til det højeste lysniveau og kan ikke dæmpes før efter endt opdatering i slutningen af juli. Det drejer sig om om lamper spredt over hele byen.

Ny, miljørigtig gadebelysning

København har udskiftet de ældste knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper til nye LED-lamper. Det mere end halverer kommunens samlede energiforbrug til gadebelysning. Samtidig er lyskvaliteten forbedret, og det bliver nemmere at rette fejl fremover.

Se pressemeddelelse: København halverer CO2-udledning fra gadebelysning 

Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager drift af gadebelysning

Borgerrepræsentationen har den 17. marts 2016 besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysningen på 117 private arealer med i alt 1.537 lysarmaturer til grundejerne. Det omfatter f.eks. belysningen på gangstier og lokale stier, som ligger på private arealer ejet af bl.a. boligselskaber, boligforeninger og private virksomheder, hvor der ikke er et særligt offentligt hensyn til at opretholde belysningen. Du læse mere om overdragelsen af driften i Overdragelse af belysning på private arealer - spørgsmål/svar

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.