Gadebelysningen i København

Gadelygterne er med til at skabe tryghed. Hvis gadelyset ikke virker, kan du finde hjælp her.

Fejlmeld gadelys

Hvis du oplever akutte fejl ved gadebelysningen i København, kan du ringe til kommunens driftsleverandør på tlf. 38 88 24 24 (døgnåben). Defekte gadelamper og påkørte belysningsmaster kan meldes via givetpraj.kk.dk (tjekkes på hverdage i kontortiden). Øvrige henvendelser vedr. gadebelysningen kan rettes til belysning@tmf.kk.dk (tjekkes på hverdage i kontortiden).

Ændring af murankre

Nogle af byens gadelamper hænger i wirer, der er fastgjort til murankre på bygninger. Har du et muranker i facaden på din ejendom, som skal tages midlertidigt eller permanent ned? Så kan du finde mere information om, hvordan det foregår, og hvem der betaler for hvad.

Læs, hvordan det foregår, når murankre/wirer skal ændres

Ny, miljørigtig gadebelysning

København har udskiftet de ældste knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper til nye LED-lamper. Det mere end halverer kommunens samlede energiforbrug til gadebelysning. Samtidig er lyskvaliteten forbedret, og det bliver nemmere at rette fejl fremover.

Se pressemeddelelse: "København halverer CO2-udledning fra gadebelysning" 

Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager drift af gadebelysning

Borgerrepræsentationen besluttede den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle overdrage driften af gadebelysningen på 117 private arealer med i alt 1.537 lysarmaturer til grundejerne. Det omfatter f.eks. belysningen på gangstier og lokale stier, som ligger på private arealer ejet af bl.a. boligselskaber, boligforeninger og private virksomheder, hvor der ikke er et særligt offentligt hensyn til at opretholde belysningen.

Læs mere i "Overdragelse af belysning på private arealer - spørgsmål/svar"

Kontakt