Gadelygterne i København

Er en gadelampe gået ud? Skal du flytte en wire, der holder gadebelysningen? Eller vil du vide mere om gadebelysningen i København? Find svarene her.

Er en gadelygte i stykker?

Sådan melder du AKUTTE fejl, fx hvis en hel vej er uden gadelys

Ring til vagttelefonen på 38 88 24 24. Telefonen er døgnåben. 

Sådan melder du IKKE-AKUTTE fejl, fx en udgået lygte

Giv os et praj. Indmeldte praj tjekkes alle hverdage. 

Skal du ændre en wire eller muranker, der bærer en gadelampe?

Nogle gadelamper hænger i wirer, der er fastgjort til murankre på bygninger. Har du en wire eller et muranker i facaden på din ejendom, som skal tages midlertidigt eller permanent ned? Så tjek her, hvordan det foregår, og hvem der betaler for hvad.

Andre spørgsmål til gadebelysningen?

Skriv til os. Vi tjekker mailboksen i kontortiden.

Grundejere passer selv gadelygter på private arealer

Grundejere har selv ansvaret for gadebelysningen på private arealer. Det kan være gadelygter på gangstier og lokale stier, som ligger på private arealer ejet af bl.a. boligselskaber, boligforeninger og private virksomheder, hvor der ikke er et særligt offentligt hensyn til at opretholde belysningen.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede således den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle overdrage driften af gadebelysningen på 117 private arealer med i alt 1.537 lysarmaturer til grundejerne. Arbejdet med at overdrage driften til grundejerne er næsten afsluttet.

Kontakt