Søg

Gratis workshops mv. til friskoler om medborgerskab

Københavns Kommune tilbyder gratis workshops mv. om medborgerskab for alle københavnske friskoler i 2022. Se de aktuelle undervisningsforløb og find information om booking herunder.

Underviser du på en friskole, og kunne du tænke dig et eller flere spændende workshops for din klasse om medborgerskab, fællesskaber, kritisk tækning, online færden og meget mere? Forløbene giver eleverne mulighed for at reflektere via bl.a. dialog, gruppearbejde, øvelser og film.

Herunder kan du se de aktuelle workshops mv., som udbydes gratis til københavnske friskoler i resten af 2022.

I oversigten findes beskrivelser af forløbene, klassetrin, varighed og kontakt for booking af workshops mv. Det er altid muligt at kontakte organisationerne, hvis du har nogle spørgsmål til de forskellige workshops.

Sådan booker du en workshop

Du booker forløbene direkte hos den enkelte organisation. Find kontaktinformationer om de enkelte organisationer under hvert forløb herunder.

Har du spørgsmål vedr. rammerne for at benytte tilbuddene, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Stine Kaastrup Lausten (mail: i577@kk.dk, tlf. 20 14 57 37) eller Thea Erschens (mail: fj8b@kk.dk, tlf. 21 24 54 77).

Aktuelle forløb

Forløb: Indre grænser

Forløbet Indre grænser åbner det psykologiske begreb om grænser og støtter eleverne i at kunne udtrykke deres grænser. Kapacitet til at mærke og sætte grænser er udgangspunkt for sund sameksistens, hvor forskelligheder kan mødes med respekt og tolerance.

Forløbet tager afsæt i 35 filmklip, hvor unge taler om forskellige aspekter af det at have, mærke og udtrykke grænser. Til hver film findes små tekster med arbejdsspørgsmål. Undervisningen består af individuel refleksion, gruppearbejde og sparring med psykologen.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (malthebeck@gmail.com, tlf. 60 22 33 78)

Forestilling og Q&A: Ekstremt Demokratisk

I EKSTREMT DEMOKRATISK møder eleverne en mangfoldig gruppe mennesker, hvis historier centrerer sig om det at være en del af ekstreme eller yderliggående miljøer, føle sig marginaliseret eller befinde sig i samfundets gråzoner. De fortæller om at føle sig marginaliseret eller befinde sig i samfundets gråzoner.

Forestillingerne er altid efterfulgt af en Q&A, hvor eleverne kan stille fortællerne spørgsmål, reflektere over historierne, samt sætte ord på deres egne holdninger.

Organisation: C:NTACT

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1 timer på skolen eller på Edisons Teatret

Kontakt for booking: Mary Tesfay (mary@contact.dk)

Forestilling: Det' mit liv - eller er det?

Forestillingen DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? viser den sociale kontrols mange ansigter med fortællinger fra unge, der har været udsat for negativ social kontrol. Oplev to sider af samme sag, når C:NTACT præsenterer historier om social kontrol – både fra forældre og børn.

Organisation: C:NTACT

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller på Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C

Kontakt for booking: Mary Tesfay (mary@contact.dk)

Læs mere og find undervisningsmateriale her.

Forløb: Kritisk tænkning i digitale fællesskaber

Børn og unge udsættes dagligt for et væld af informationer fra et hav af kilder online. Noget er godt, andet er fordrejet og en del er direkte forkert. Ved at gå i dybden med begreber som fake news, konspirationsteorier og digitale ekkokamre, vil eleverne få styrket deres kritiske sans og evne til at forholde sig nuanceret til ny information.

Forløbet fokuserer på digitale fællesskaber, og de positive og negative aspekter, der kan være ved dem, for at skabe rammerne for refleksion blandt eleverne over, hvilke fællesskaber de indgår i og hvorfor. Dette gøres bl.a. for at skærpe elevernes opmærksomhed på hvad der er på spil i negativ social kontrol, og dermed arbejde forebyggende med samme.

Organisation: Center for Digital Pædagogik

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Stine Helding Rand (stine@cfdp.dk, tlf. 45 59 96 20)

Gæsteundervisning: Religionsdialog

Eleverne får besøg af et team på 3 personer – en jøde, en kristen og en muslim, der ud fra deres religiøse praksis viser, hvordan dialog kan medvirke til at opbygge og styrke medborgerskab og fællesskaber, hvor uenighed og forskellighed kan rummes i gensidig forståelse og respekt for mangfoldighed. Gæstelærerne svarer på spørgsmål, som eleverne har forberedt.

Gæstelærerne vil i deres undervisning fortælle, hvad de selv tror repræsenterer religionen på autentisk vis. Der er desuden udarbejdet et rigtig godt materiale både til at forberede og til at efterbehandle gæstelærerbesøget.

Organisation: DinTro-MinTro

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Poul Bo B. Sørensen (pbbs@km.dk, tlf. 29 12 35 15)

Temadag: Sig nej til racisme!

Hvorfor bliver nogle mennesker opfattet som mindre værd end andre? Hvilken roller spiller hudfarve, religion eller seksualitet for menneskers mulighed for et godt liv med respekt og ligebehandling?

Denne temadag har fokus på racisme og diskrimination. Både den form, som er svær at se, men findes strukturelt i samfundet, og den, som kommer mere åbenlyst til udtryk i hverdagen på fx sociale medier, i nattelivet og i møder mellem mennesker. På temadagen undersøger vi, hvad racisme egentlig er, og hvordan vores forestillinger og fordomme om hinanden kan føre til forskelsbehandling.

Organisation: Mellemfolkeligt Samvirke

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 6 timer hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 København N

Kontakt for booking: Stine Thuge (sth@ms.dk, tlf. 77 31 00 52)

Forløb: Digitale identiteter og hadtale på nettet

I dette forløb skal eleverne via eksempler fra deres egen hverdag på sociale medier forholde sig til forskellen mellem identitet i den fysiske verden og på sociale medier.

Eleverne introduceres til begreber som identitet og selvfremstilling og vi tager en snak om forskellige måder at iscenesætte sig selv på de sociale medier - f.eks. gennem filtre, følgere, kommentarer mv. Eleverne lærer om begreber som identitet, selvfremstilling og hadtale og kan forholde sig kritisk til sociale mediers ‘perfekte’ fremstillinger og får kendskab til forskellige værktøjer til at redigere ens digitale identitet.

Organisation: Foreningen Tech Sapiens

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 3 timer på skolen

Kontakt for booking: Malte Hertz Jansen (malte@techsapiens.dk, tlf. 28 91 35 37)

Forløb: Den gode dialog

Den Gode Dialog skal være med til at fremme forståelsen for forskelligheder, respekten for hinandens holdninger og gå et spadestik dybere ind i svære og relevante emner som: digital dannelse, demokrati og medborgerskab og fordomme og forforståelser.

Dialogen bliver faciliteret af dialogskabere fra Mind Mover, som alle er unge mellem 18-30 år, og alle er uddannet i at anvende forskellige dialogøvelser, der sikrer, at alle deltagere aktiveres og på forskellige måder bliver hørt. Dialogøvelserne er med til at skabe rum for forskelligheder og give de unge en stemme. Målet er at skabe refleksion og udfordre de deltagende unge på deres holdninger.

Organisation: Mindmover

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Jamil F. Mehdi (jamil@mindmover.dk, tlf. 51 83 85 55)

Foredrag: Stå fast v/ Mazen Ismail (UDSOLGT)

(UDSOLGT)

Mazen Ismails foredrag STÅ FAST er en personlig og inspirerende fortælling, der handler om at følge sine drømme. Mazen tager eleverne med på en rejse igennem opvæksten i Beirut under borgerkrigen, over den første danskundervisning i et asylcenter, og valget han tog i et ungdomsfængsel om at ændre sit liv og stå fast ved beslutningen.

Eleverne får indblik i de muligheder, de har for at forfølge deres drømme i et demokrati, sætte ord på deres tanker og holdninger samt udtrykke sig via en kreativ proces. Formålet med foredraget er at styrke elevernes refleksionsevne og styrke deres tro på deres drømme.

Organisation: Talte Tanker v/ Mazen Ismail

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1 time på skolen

Kontakt for booking: Mazen Ismail (mazen@taltetanker.dk, tlf. 25 70 33 66)

Workshop: Vores rettigheder

Gennem film, dialog og gruppeaktiviteter arbejder vi i workshoppen med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre børn og unge får respekteret deres rettigheder.

I workshoppen til 7.-9. klasse kommer der fokus på, hvordan situationer om begrænsende normer og negativ social kontrol bryder med unges rettigheder, mens indsatsen til 4.-6. klasse fokuserer på cases og konkrete situationer om børns ret til eksempelvis omsorg og tryghed, privatliv, religionsfrihed, fritidsliv og medbestemmelse.

Organisation: Børns Vilkår

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: skole@bornsvilkar.dk, tlf. 36 18 01 65

Læs mere og book en workshop her.

Workshop: Hyggeracisme eller krænkelseskultur?

Lever vi i en krænkelseskultur, hvor vi ikke kan lave sjov med hinanden, eller er vi omringet af en utilsigtet hyggeracisme? På Jødisk Informationscenters workshop undersøges diskrimination og racisme med udgangspunkt i virkelige cases.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1-2 timer på skolen

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book en workshop her.

Workshop: Lad fordomme være fortid

Antisemitismen er flere steder stigende i Europa. Workshoppen adresserer den udvikling ved at tage udgangspunkt i to små film som sætter fokus på diskriminationen af jøder i et nutidigt hverdagsperspektiv.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1-2 timer på skolen

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book en workshop her.

Oplæg: Book en jøde

Book en jøde til at komme ud på din skole og fortælle og svare på spørgsmål – og måske udfordre fordomme? Et oplæg kan f.eks. handle om:

  • Hvordan er det at være jøde i Danmark i dag?
  • At være minoritet i Danmark - medgang og modgang
  • Dansk og/eller jøde - erfaringer med integration og identitet

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1-2 timer på skolen

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book en jøde her.

Skolebesøg: Synagogen i Krystalgade

Blandt guldbelagte søjler og rustikke træbænke vil vores engagerede omvisere tage jer med “indenfor murene” og give dine elever et indblik i den jødiske religion, kultur og historie.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: Ca. 1,5 time i Københavns Synagode, Krystalgade 12, 1172 København K

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book et besøg her.