Få sygemeldt medarbejder hurtigere tilbage i job

Du kan bede jobcentret om at tage en tidlig samtale med en syg medarbejder, hvis der er risiko for, at sygdommen vil vare længere tid.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at benytte dig af en særlig ordning, der hedder fast track, hvis din medarbejders sygdom forventes at vare længere end otte uger. Fx på grund af ledsmerter eller dårlig ryg, som giver smerter og kræver behandling, eller hvis medarbejderen er syg med stress eller en anden psykisk lidelse. 

Med fast track får din sygemeldte medarbejder mulighed for at få en samtale med jobcentret inden 14 dage efter, at du har bedt om denne ordning. Og vi kan tidligere end ved de normale otte uger komme i gang med at lægge en plan for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage på arbejde.      

Sådan gør du 

  • Tag eventuelt en snak med din medarbejder om mulighederne ved en tidlig indsats, inden du kontakter jobcentret.
  • Kontakt jobcentret og bed om fast track, inden din medarbejder har været syg i fem uger. Det gør du på www.virk.dk - under NemRefusion. Eller ved at sende en mail til fasttrack@bif.kk.dk
  • Jobcentret sender et brev til medarbejderen, som han/hun skal besvare inden to dage. Ordningen er frivillig, så medarbejderen skal acceptere anmodningen. 
  • Accepterer medarbejderen vores anmodning, indkalder vi til en samtale. Oftest inden for en uge – senest inden for to uger. Samtalen kan foregå i vores jobcenter eller på arbejdspladsen, hvis I ønsker det. Til samtalen vurderer vi, hvad der skal til for at få medarbejderen tilbage. Det kan være til andre opgaver, der ikke giver samme fysiske belastning. Eller det kan være, at medarbejderen med en delvis raskmelding kan komme tilbage ved gradvist at øge timeantallet.

Få mere information om fast-track
Eller skriv til os på fasttrack@bif.kk.dk

Og du kan se mere om jobcentrets tilbud til sygemeldte.

Kontakt