Fleksjob

Du kan ansætte en medarbejder med varig nedsat arbejdsevne på deltid. Du betaler kun for den reelle arbejdstid og slipper for papirarbejdet

Hvis du ansætter en medarbejder i fleksjob, betaler du kun for de timer, medarbejderen arbejder og kommunen ordner alt papirarbejdet i forbindelse med en ansættelse. I vil derfor ikke have ekstra administration eller omkostninger i forbindelse med fleksjobansættelsen. 

Fleksjobbere ansættes på ordinære vilkår 

Fleksjob kan oprettes inden for alle jobfunktioner og stillingstyper f.eks. manuelt arbejde, administrative opgaver, kontorarbejde eller servicefunktioner. Medarbejdere i fleksjob ansættes på ordinære vilkår som alle andre. Den eneste forskel er, at de har nogle skånebehov, der skal tages hensyn til. Fleksjob er midlertidige og bevilges i en periode på op til fem år. Derefter vil kommunen vurdere, om fleksjobbet kan forlænges. Er det tilfældet, kan medarbejderen sagtens blive i det samme fleksjob.

Hvad du skal oplyse om

For at kunne beregne den fleksjobansattes fleksløntilskud korrekt er det vigtigt, at du giver medarbejderen en række vigtige oplysninger. Fx gennem ansættelseskontrakten. Det, du skal oplyse om, er:

  • Bruttoløn for en fuldtidsansat i samme stilling
  • Time/månedsløn for den fleksjobansatte
  • Antal timer den fleksjobansatte reelt arbejder og får løn for pr. uge
  • Evt. pensionsopsparing

Hvis din virksomhed modtager statstilskud 

Alle virksomheder, der modtager statstilskud, indbetaler løbende til en fleksjobpuljeordning. Det betyder, at de får dækket 50 % af lønudgiften til en medarbejder i fleksjob. Ansættes en medarbejder i eksempelvis 10 timer om ugen, skal du kun betale for 5 timers arbejde. Kommunen supplerer medarbejderens løn med et tilskud, der udbetales direkte til medarbejderen.

Læs mere om fleksjobordningen og fleksjobbonus her.

Har du brug for hjælp til at komme i gang, kan du kontakte:

Jobcenter København 
Telefon: 82 56 56 82

Du kan også ringe til Erhvervshuset,  som kan svare på overordnede spørgsmål om ordningen tlf: 33663333

Kontakt