Få en virksomhedspraktikant

Med en virksomhedspraktik får du mulighed for at udvikle en potentiel ny medarbejder.

Hvad er en virksomhedspraktik?

Et praktikforløb kan fungere som en opkvalificering, hvor du giver den ledige et kompetenceløft. Du skal ikke betale løn til praktikanten.

Efter praktikken kan du vælge at fastansætte den ledige. Hvis du vil ansætte ham eller hende i et løntilskud, skal det godkendes af jobcentret.  

Forløbet varer typisk mellem 4 og 13 uger. For nogle praktikanter vil der være mulighed for, at de undervejs kan deltage på opkvalificerende kurser. Især hvis du kan tilbyde en fastansættelse.

Det er jobcentret, der vurderer, om praktikanten har mulighed for opkvalificerende kurser under virksomhedspraktikken.

Hvem kan ansætte en virksomhedspraktikant?

Alle virksomheder kan få en medarbejder i virksomhedspraktik, men der er nogle krav, som du skal leve op til. Dem kan du læse under "Praktisk information om virksomhedspraktik" længere nede på siden.

Sådan gør du

Hvis du vil have en virksomhedspraktikant, kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

Vi kan hjælpe dig med at finde egnede kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

I løbet af 24 timer får du besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender vi relevante CV’er.

Praktisk information om virksomhedspraktik

Vis alle

Betingelser for at få en medarbejder i virksomhedspraktik

Alle virksomheder kan tilbyde praktikstillinger – også enkeltmandsvirksomheder. Der er dog forskellige forhold, din virksomhed skal leve op til:

Du skal have flest fastansatte medarbejdere. Det betyder, at:

  • Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kun kan have én medarbejder i virksomhedspraktik.
  • Virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte må have én person i praktik for hver femte fastansatte.
  • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må have én person i praktik for hver tiende fastansatte.
  • Opgørelsen af ansatte og personer i støttet beskæftigelse opgøres i fuldtidsstillinger.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

Så længe kan du have en medarbejder i praktik

Hvor lang tid, du kan have praktikanten ansat, afhænger af flere forskellige ting:

  • De fleste ledige kan komme i virksomhedspraktik i 4 uger
  • Personer, der modtager revalidering, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, aktivitetsparate, fleksjobbere og modtagere af ressourceforløbsydelser kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger og evt. blive forlænget derefter.

Du skal så vidt muligt lave en aftale om fastansættelse med din praktikant under eller efter praktikken.

Aftaler I løntilskud, skal I huske at kontakte jobcentret så hurtigt som muligt. Du må ikke ansætte en person, du har haft i virksomhedspraktik i et forløb med løntilskud, uden at jobcentret har godkendt det.

Få mentorstøtte

Kommunen kan i visse tilfælde tilknytte praktikanten en mentor. Det kan enten være en af jeres egne medarbejdere, som kommunen frikøber nogle timer om ugen, eller en mentor hos kommunen, der kommer ud på jeres arbejdsplads og støtter den ledige efter behov.

Video: Sådan opretter du en virksomhedspraktik 

Se hvordan du opretter en virksomhedspraktik trin for trin.

Video Url

Kontakt Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00