Søg

Vedligehold og drift

I Københavns Kommune yder vi en stor indsats for at vedligeholde vores ejendomme. Du kan som lejer danne dig et overblik over, hvordan vi prioriterer indsatsen, og få vejledning til driften.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for vedligehold er delt mellem lejeren og Københavns Ejendomme og Indkøb efter det overordnede princip om, at lejeren varetager det indvendige og visuelle vedligehold, mens Københavns Ejendomme og Indkøb varetager det udvendige og bygningstekniske vedligehold. 

Som lejer er du samtidig ansvarlig for den daglige drift af ejendommen. 

Kontakt

Husk at holde øje med din bygning og dine anlæg og indmeld din sag i KEIDs helpdesk eller ring på telefon 33 66 61 00, hvis du fx oplever et utæt afløbsrør eller en defekt radiator.

Se mere

Vedligehold af kommunens bygninger

Københavns Ejendomme og Indkøb har årligt et budget på ca. 500 mio. kr. + særbevillinger, til at vedligeholde kommunens ejendomme. Det gælder de dele, der er Københavns Ejendomme og Indkøbs ansvarsområde. 

Københavns Ejendomme og Indkøbs midler går til: 

 • Akut vedligeholdelse 
 • Større uforudsete vedligeholdelsesopgaver 
 • Servicekontrakter f.eks. på brandanlæg, ventilationsanlæg og grundvandspumper 
 • Diverse puljer til f.eks. fem års gennemgang, klargøring af lejemål, kloakopgaver etc. 
 • Opgaver som følge af sikkerheds- og myndighedskrav 
 • Administrationsbidrag til Københavns Ejendomme og
 • Indkøb 
 • Planlagt vedligehold 

Midlerne til planlagt vedligehold udmøntes efter styringsmodel for vedligehold, der blev politisk vedtaget i 2017. På grund af regeringens anlægsloft, har det dog ikke været muligt at igangsætte vedligehold for alle midlerne og mange opgaver er derfor udskudt. 

Styringsmodellen for vedligehold skal sikre, at vedligeholdelsesindsatsen er baseret på ejendomsfaglige vurderinger som grundlag for en langsigtet planlagt vedligeholdelsesindsats. 

Modellen bygger på: 

 • Objektiv vurdering af vedligeholdelsesstand 
 • Kategorisering af bygninger som prioriteringsgrundlag 
 • Systematiske bygningssyn 
 • Digital understøttelse af vedligeholdelsesopgaven og arbejdsgange 

Københavns Ejendomme og Indkøb prioriterer løbende opgaver til planlagt vedligehold. Vi har desuden altid fokus på at løse akutte opgaver. 

Kontakt(formular) 

Husk at holde øje med din bygning og dine anlæg og meld din sag i Københavns Ejendomme og Indkøbs Helpdesk eller ring til os, hvis du fx oplever et utæt afløbsrør eller en defekt radiator. 

Link til Helpdesk 

Telefon 33 66 61 00  

Kontakt

Kundeservice

Borups Allé 177

2400 København NV