Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Nogle anlægsprojekter skal miljøvurderes inden projektstart. Se her hvilke, og hvordan du søger.

VVM står for "Vurdering af virkninger på miljøet".

Projekter, som kræver en miljøvurdering

Hvis jeres projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, skal I gennemføre en miljøvurderingsprocedure (VVM).

Se, hvilke projekter der er i miljøvurderingslovens bilag 1

Kontakt os, hvis jeres projekt er omfattet af bilag 1.

Projekter, som måske kræver en miljøvurdering

Hvis jeres projekt falder ind under miljøvurderingslovens bilag 2, skal I sende en ansøgning til os. I skal bruge Miljøstyrelsens ansøgningsskema.

Vi gennemgår jeres ansøgning og træffer en afgørelse om, hvorvidt jeres projekt er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Se miljøvurderingslovens bilag 2

Udfyld Miljøstyrelsens ansøgningsskema i Word

Få hjælp til ansøgningen i Miljøstyrelsens trin-for-trin-vejledning

Projekter, der også er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen

Hvis jeres projekt er omfattet af både bilag 2 i miljøvurderingsloven og kræver en miljøgodkendelse jf. bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal I søge igennem Byg og Miljø.

Gå til bilag 2 i miljøvurderingsloven

Gå til bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen

Ansøg i Byg og Miljø

I skal have tilladelse, før I må gå i gang

I må først gå i gang med anlægsarbejdet, når I har modtaget en skriftlig afgørelse fra os.

Sagsbehandlingstid for miljøvurdering

Vejledende sagsbehandlingstid for en screeningsafgørelse er 12 uger.

Vejledende sagsbehandlingstid for en fuld VVM-proces med politiske behandlinger og offentlige høringer er 1 år.

Kontakt

VVM

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Indsend ansøgning

Send din ansøgning vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt".