Miljøgodkendelser

Find ud af, om din virksomhed skal have en miljøgodkendelse.

Mød med os, inden I søger om miljøgodkendelse

Vi kan tilbyde et indledende møde, hvor vi orienterer om relevant lovgivning og svarer på konkrete spørgsmål om renere teknologi og forureningsbegrænsning.

For at sikre en effektiv sagsbehandling anbefaler vi, at I kontakter os tidligt i planlægningsforløbet, og gerne inden I søger.

Disse virksomheder skal have en miljøgodkendelse

  • Kapitel 5-virksomheder eller listevirksomheder.
  • Virksomheder, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2.
  • Virksomheder der ændrer produktion, ændrer indretning eller udvider produktionsarealet, skal søge om tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. (For en del virksomhedstyper gælder der standardvilkår, der skal sikre en forenklet miljøgodkendelse.)

Se hvilke virksomheder der er omfattet i Godkendelsesbekendtgørelsen (retsinfo).

Få mere hjælp til jeres ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Søg om miljøgodkendelse eller ændringer til eksisterende miljøgodkendelse i Byg og Miljø.

En godkendelsespligtig virksomhed må ikke etableres, før der er meddelt en miljøgodkendelse.

Der er brugerbetaling for miljøgodkendelse 

Udarbejdelse af miljøgodkendelser og efterfølgende miljøtilsyn er for de fleste virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling. Københavns Kommune skal derfor opkræve betaling for den tid, der bruges på udarbejdelse af miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Timeprisen takstreguleres af Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagsbehandlingstid

Vejledende sagsbehandlingstid for at få en miljøgodkendelse er:

  • 130 dage for bilag 2-virksomheder
  • 200 dage for bilag 1-virksomheder

Sagsbehandlingstiden beregnes fra, vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Er miljøgodkendelsen også omfattet af VVM-bekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen, er sagsbehandlingstiden op til 1 år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Efter vi har modtaget jeres ansøgning, vil I inden for 10 hverdage få en kvittering for modtagelsen. Herefter meddeler vi, hvornår I kan forvente at få et udkast til miljøgodkendelsen i høring.

Kontakt

Virksomheder og VVM

Njalsgade 13

2300 København S