Søg

Der er i øjeblikket udfordringer med telefoni

Der opleves i øjeblikket udfordringer med telefonien i Københavns Kommune. Derfor kan der opleves problemer med dårlig og hakkende lyd når du ringer til os. Der arbejdes på højtryk på at løse disse udfordringer.

Godkendte modtageanlæg

Her finder du jordmodtagere i Københavns Kommune

Jordbehandlingsanlæg

Behandlingsanlæg Adresse Bemærkninger

Norrecco A/S,
www.norrecco.dk

K-vej 19 Prøvestenen
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

Norrecco A/S,
www.norrecco.dk

Kattegatvej 35
2150 Nordhavn
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

RGS Nordic,
www.rgsnordic.com

Grøften
Selinevej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

RGS Nordic,
www.rgsnordic.com

Vindmøllevej 45
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Modtager alle typer jord til rensning, som er omfattet af regulativet.

Deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg Adresse Bemærkninger
Kalvebod Miljøcenter (KMC)
www.kk.dk/kmc
Nordsøvej 4
2150 Nordhavn
Tlf: 33 66 30 70
E-mail: kmcjorddepot@tmf.kk.dk
Modtager forurenet jord til deponering.

Karteringsanlæg

Karteringsanlæg Adresse Bemærkninger
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
K-vej 19 Prøvestenen
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

Norrecco A/S
www.norrecco.dk

Kattegatvej 36
2150 Nordhavn
Tlf. 70 25 25 32

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Prøvestenen
H-Vej 1
2300 København S
Tlf. 70 25 25 32
Klassificering af jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Grøften Selinevej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90

Klassificering af jord.

Sortering og rensning af affald

RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Prøvestenen B-vej 4
2300 København S
Tlf: 88 77 90 90
Klassificering af jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.com
Nordsøvej 10
2150 Nordhavn
Tlf. 88 77 90 90
Klassificering af jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Prøvestenen B-vej 8
2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Klassificering af jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
B-vej 8 2300 København S
Tlf: 70 25 25 32
Midlertidig oplagringsplads for jord til egen prøvetagning og klassificering

Renjordsmodtagere

Anlæg Adresse Bemærkninger
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.dk
Selinevej 4
2300 København S
Tlf. 88 77 90 90
Modtager ren jord
RGS Nordic A/S
www.rgsnordic.dk
Nordsøvej 10
2150 Nordhavn
Tlf. 88 77 90 90
Modtager ren jord

Norrecco A/S
www.norrecco.dk

Prøvestenen H-Vej 1
2300 København S
Tlf. 70 25 25 32
Modtager ren jord
Norrecco A/S
www.norrecco.dk
Kattegatvej 35
2150 Nordhavn
Tlf. 70 25 25 32
Modtager ren jord
By & Havn landvinding
www.byoghavn.dk
Nordsøvej 2
2150 Nordhavn
Tlf. 72 62 39 50
Modtager ren jord efter aftale

Jordregulativ for Københavns Kommune

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00