Gebyr for anmeldelse af jordflytning

Fra 1. januar 2022 opkræver Københavns Kommune gebyrer for jordflytninger, der anmeldes af virksomheder.

Gebyrpriser jord

Prisen for at anmelde jordflytning er:

Administrationsgebyr pr. anmeldelse: 199 kroner
Sagsbehandlingstid pr. påbegyndt kvarter på hver enkelt anmeldelse: 138 kroner

Sådan fakturerer vi

I kan modtage én eller to fakturaer pr. anmeldelse. Skal vi kun sagsbehandle jeres anmeldelse én gang, sender vi én faktura.

Kommer der ændringer på anmeldelsen, efter vi har anvist jordflytningen, sender vi jer endnu en faktura for yderligere sagsbehandling.

Vi vil så vidt muligt sende første faktura senest to måneder efter anvisning af jordanmeldelsen. Det samme gælder den anden faktura, som sendes efter sagens afslutning.

I særlige tilfælde kan I modtage flere end to fakturaer, hvis jordanmeldelsen kører over en længere periode.

Spørgsmål og svar om jordanmeldelser

Vis alle

Hvad dækker sagsbehandlingstid og administrationsgebyr over?

Sagsbehandlingstiden dækker over den tid, vi bruger på at behandle og journalisere anmeldelsen.

Administrationsgebyret dækker over udgifter til systemer og den tid, økonomiafdelingen bruger på fakturering.

Hvornår koster det ekstra og hvor meget?

Hvis I laver ændringer på en anmeldelse, efter vi har  anvist eller kvitteret for den,  fakturerer vi minimum 15 minutter, hver gang vi skal ind og forholde os til jeres ændringer. 

Skal vi betale for ændringer på anmeldelser, som vi har lavet i 2021?

Nej, hvis I har lavet anmeldelsen før 1. januar 2022, skal I ikke betale gebyr, selvom I laver ændringer på anmeldelsen efter den dato.

Hvis vi sletter en anmeldelse og laver en ny, skal vi så betale for to?

Hvis vi har brugt tid på at behandle en anmeldelse, inden I sletter den, så opkræver vi både administrationsgebyr og gebyr for den sagsbehandlingstid, vi har brugt på anmeldelsen.

Det er derfor en god idé at trække en anmeldelse tilbage og ændre den fremfor at slette den og oprette en ny. På den måde undgår I at betale dobbelt administrationsgebyr.

Skal jeg som privat borger betale gebyr, hvis jeg anmelder jord fra sin egen grund?

Nej, vi opkræver kun gebyr fra virksomheder, der anmelder jordflytninger.

Gebyr godkendt af Borgerrepræsentationen

Beslutningen om gebyr for virksomheders anmeldelse af jordflytning er en følge af affaldsaktørbekendtgørelsen og godkendt af Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2021.

Kontakt

Jord

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00