Midlertidig ibrugtagningstilladelse

Se, hvornår det er relevant for jer at anmode om midlertidig ibrugtagningstilladelse, og hvilket materiale, I skal indsende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Nyt om byggesager

I nyhedsbrevet kan du blandt andet:

 • læse nyt om regler for byggetilladelser,
 • blive guidet til vejledninger om byggeansøgninger og
 • få invitation til arrangementer, hvor du kan få svar på spørgsmål om byggesager.

Byggeri der kan tages midlertidigt i brug

Som udgangspunkt skal al byggearbejdet være færdigt, før I kan få tilladelse til at tage byggeriet i brug. I nogle tilfælde kan det dog være relevant at anmode om midlertidig ibrugtagningstilladelse for at kunne tage dele af et byggeri i brug, fx:

 • Etapevis udført byggeri, fx separate boligblokke
 • Byggeri hvor mindre forhold omkring byggeriet endnu ikke kan afsluttes, fx beplantning, farvesætning, skulpturer og lignende
 • Enkeltstående formål, fx en tidsbegrænset begivenhed

Det er en forudsætning, at byggeriet er indflytningsklart og sikkert

Vis alle

Indflytningsklart byggeri indebærer

 • at byggeriets indeklima er indreguleret, herunder ventilation, varme, lys- og lydforhold
 • at der er indrettet funktionelt køkken og wc-baderum
 • at der er adgang til affaldshåndtering og -afhentning
 • at der er etableret parkeringsarealer for biler og cykler

Sikkert byggeri indebærer

 • at brugerne kan færdes trygt i og om omkring ejendommen
 • at nye og ændrede bærende konstruktioner er udført efter forskrifterne
 • at brandforhold, herunder brandtekniske installationer og indsatsforhold i og udenfor bygningen, er godkendte

Sådan anmoder I om midlertidig ibrugtagning af byggeriet

I anmoder om midlertidig ibrugtagning direkte i Byg- og Miljø, når I færdigmelder den pågældende etape af byggeriet.

Samtidigt skal I uploade relevant dokumentation, fx:

 • Begrundelse for hvorfor byggeriet skal tages i brug inden endelig færdigmelding
 • Erklæring om, at det færdige byggeri overholder byggetilladelsen og bygningsreglementet
 • Erklæring om, hvilke tekniske kapitler det færdigmeldte byggeri er omfattet af
 • Dokumentation for overholdelse af de tekniske kapitler
 • Dokumentation for byggeskadeforsikring
 • Redegørelse for afskærmning af byggeplads
 • Sluterklæring eller delerklæring fra certificeret brandrådgiver

  Sluterklæring eller delerklæring fra certificeret statiker
 • Klarmelding fra andre relevante myndigheder, fx vejmyndighed og affald
 • Øvrige forhold, fx dokumentation for dispensationer og specifikke krav stillet ved byggetilladelsen

I kan blive mødt af flere dokumentationskrav, afhængigt af sagens karakter.

I skal sende jeres anmodning ind i god tid

Vi behandler sagerne i den rækkefølge vi modtager dem. Når vi gennemgår jeres materiale, kan der være behov for at afklare forhold med andre myndigheder. Vi anbefaler derfor, at I sender jeres anmodning og den samlede dokumentation til os, mindst 2 måneder inden den dato, I ønsker at tage byggeriet i brug.

I modtager vores afgørelse via Byg og Miljø

Vi behandler jeres anmodning på baggrund af en konkret vurdering og med afsæt i de aktuelle forhold på ejendommen. Vi vurderer også, om det er nødvendigt med et eftersyn af byggeriet.

Efter en behandlingsperiode besvarer vi jeres anmodning. Hvis materialet er fyldestgørende, og vi kan imødekomme jeres ønske om at tage byggeriet i brug, inden endelig færdigmelding, modtager I en midlertidig ibrugtagningstilladelse i Byg og Miljø. Hvis vi har behov for yderligere materiale, kontakter vi jer.

Når det samlede byggeri er færdigt

Når byggeriet er afsluttet, skal I færdigmelde det samlede byggeri i Byg- og Miljø. Vi kontrollerer den vedlagte dokumentation, og når sagen er fyldestgørende, vil I modtage endelig ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Se mere under Trin 4: Før I må tage byggeriet i brug

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret